Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Define Sohbeti

Özel sorunuz varsa define sohbeti tamda size göre bir sitedir. Tüm sorularınıza yanıt verebilecek uzman kadroya sahiptir. Sizde aklınızdaki en karmaşık ve en dinamik sorulara dahi çözüm üretebilecek  kadromuzla tanışıp sorular sorun, çözümler üretin.

Site Adresi: https://definesohbeti.com/

Define Sohbeti Bazı Define İşaretlerin Anlamı

Definecilikte Yıldız İşareti

Definecilikte Yıldız İşareti

1. görüş

4 uçlu yıldız tehlike habercisi ve 6 uçlu yıldız ise büyük bir tuzağin habercisi, ayrıca gezegenlerin yönünüde belirlemek için yapilmiş da olabilir. En uzun uç tarafini takip ederiz

2. görüş

Yıldız en eski ruhani sembollerden biridir, 5 – 6 – 7 ve 8 köşeli olanları vardır hepsinin anlamı farklı olur bunların en güçlüsü 8 köşeli olanıdır,

Mesela 5 köşeli olanlar toprağı, ateşi, havayı ve suyu simgelerken 8 köşeliler güzellik, güven, hakimiyet ve güç, anlamöına gelir, kuvvet kudretin sembolüdür. tanrıyı ve koruyucu meleği simgeler.

3. görüş

Yıldız en eski ruhani sembollerden biridir, 5 – 6 – 7 ve 8 köşeli olanları vardır hepsinin anlamı farklı olur bunların en güçlüsü 8 köşeli olanıdır, mesela 5 köşeli olanlar toprağı, ateşi, havayı ve suyu simgelerken 8 köşeler güzellik, güven, hakimiyet ve güç, anlamına gelir, kuvvet kudretin sembolüdür. tanrıyı ve koruyucu meleği simgeler.

Köpek Ayak İzi İşareti

Definecilikte kurt ve köpek patisi izleri, eski yunan figürlerinden bir tanesi olup mezarlıklar veya mezar steli adı verilen anıt taşlarda bulunmaz. Daha çok bir kayanın üzerinde kabartma şekiller biçiminde bulunurlar. Kurt ayağı izleri nadiren de olsa duvarlarda da kullanılmıştır.

Köpek Ayak İzi İşareti

Köpek patisi, o bölgede bir define kapağının bulunduğuna işaret eder. Bazen de bir mezarın girişinin olduğu yeri gösterir.  Köpek genelde sadık bir hayvan olduğu için ölünün yanına gömülürdü. Köpek ayağı izi, ölünün beraberinde en sevdiği ziynet eşyalarının beraberinde gömüldüğünü sembolize edebilmektedir.

Oyma işlenişi daha sık rastlanan olup, Yunan kültüründen Bizans kültürüne doğru sarkan bir simgedir.  Gözleriyle ya da bu belirlenemiyorsa kafasıyla baktığı istikamet mezarın olduğu yöndür. Çoğunlukla 3 ila 7 adım arasıdır.

Eğer köpek tamamen dört ayağı açık sere serpe yatıyorsa burası mezardır. İçinde armağan olup olmadığı bilinemez. Zira bu motif sadece dini inanıştan kaynaklanan bir uygulamadır. Çevrede sevilip sayılan yaşlı insanlar için ölümlerinin ardından işlenir.

Definecilikte Koç İşareti

1-Romalılara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır. Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde üç yığma bulunmalı bu yığmalardan birinin dolu olduğu söylenir.

Araştırmaya değişik yapıda olan yığma ile başlanmalıdır. Eğer değişik yapıda olan tespit edilemiyorsa ilk önce ortadaki yığmadan başlanmalıdır. Bilindiği gibi ortadan başlamak kaybedilecek zamanı azaltacaktır.

Definecilikte Koç İşareti:

2-Özellikle ve öncelikle bir erkek sembolüdür. Önderliği ve gücü simgeler. Birçok sistemde ve kültürde kullanılan bu popüler işaret aynı zamanda azmi ve itibarı da simgeler. Sağlığında lider ve reis konumunda yaşamış olan erkek kişilerin mezar yakınlarında veya mezar stellerinde çok sık görülebilmektedir.

3-Statüsü yüksek bir kadının mezarıdır. Çok ciddi bir araştırmayı gerektirir.

4-Koç Kafası işareti kayadan size bakar olmalıdır. Bu işaretin bulunduğu kaya genelde sıra kayalardır. Koç Kafasına sırtınızı veriniz. Sağ tarafa doğru 15-20 metre gidiniz. Yeni bir kapalı mağara aramalısınız. Bu mağarayı bulmanız halinde çok miktarda ziynet eşyası buldunuz demektir.

Dibek Taşı ve Anlamı

Dibekler genelde kaliteli ve parlak taş ile yapılmıştır. Etrafı herhangi bir örülü değildir. Define işareti olarak dibek taşı iyi bir işarettir. Fakat forum ve bloglardan okuduğum kadarı ile dibek taşının altında müjde altın bulunabilir. Etrafında 50 cm ile 2 mt arasında bir tepelik veya 5 – 7 mt etrafında bir çöküntü varsa orasıda bir mezar olabilir.

Definecilikte Dibek Taşı ve Çözümü

Köyde kullanılan dibek değil ise genel olarak mezar işaretidir. Dibeğin altını 2 metre bakmanız gereklidir.

Geyik ve Karaca İşareti Anlamı

Definecilikte Geyik işareti: Bu tip işaretlerden geyik, genellikle zirve dağ veya tepelerin başlangıç noktasına yapılmıştır. Yapıldığı kayanın bulunduğu zirveye çıkış istikametinde her yer çok iyi gözlenmelidir. Geyiğin başı,boynuzları veya ayakları yön verebilmektedir.

Geyik ve Karaca İşareti Anlamı

Karaca: İşaretlerin yapılış esnasında yapan insan, mantık yolunu kullanmıştır. Karaca işareti ise, genellikle geyiklerin zıt tarafında dere veya ırmak kenarlarında yapıldıkları görülmüştür. Karaca ayak izleri yön verici işarettir.

Karaca tek başına ise, baktığı istikamette gömü çok yakındır. Farklı renkte ki kayalar,düz kaya bloklarına,dere içlerindeki farklı kayalara bakılmalı ve çevre çok iyi gözlenmelidir. Gömüsü çok basit yerde olup,işçiliği çok kısa sürmektedir.

2 Ok İşareti ve Çözümü

Yön verir. gidilmesi gereken istikameti gösterir.bulunan ok işareti çok iyi incelenip ayrıntıları gözden kaçırmamak gereklidir.

2 Ok İşareti ve Çözümü

1- okun kanatları ölçülür.kısa olanı uzun olanından çıkarılıp fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlanır.
son adımda araştırmalar yapılır.

2- okun sol kanat ölçülür.bir cm bir adım olarak değerlendirilir.açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

3- okun sağ kanat ölçülür.bir cm bir adım olarak değerlendirilir. açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

4- okun kanatları eşitse 70 adım geriye doğru gidilir ve ilgili alan içinde araştırma yapılır.

Değirmen Taşı Define İşareti

Taşın altı araştırılır, değirmen taşının ortasında ki deliğin uzunluğu ölçülür. Çıkan santim metre olarak hesaplanmış olabilir. Kazıya değirmen taşının bulunduğu yerden başlanmalıdır.Toprağın durumu size yön verecektir.

Değirmen Taşı Define İşareti

Gömüyü simgeleyen değirmen taşları, toprak altında olup son nokta işarettir. Değirmen taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti çözmek bunun için çok önemlidir. Toprak üstünde olan değirmen taşları gömüyü ifade etmemektedir.

Define İşaretleri Merdivenler

Merdivenlerin bir çoğunun define ile ilgisi yoktur, sadece insanların inmesi ve çıkması için yapılmış merdivenlerdir. Yinede merdiven basamaklarında define olma ihtimali vardır, merdivenden inerken veya çıkarken basamaklarda işaret olup olmadığına mutlaka dikkat edin. Eğer inip çıkma değilse kaya mezar işaretidir. gerçi kaya mezara gidiş yoludur. aynıya gelir.

Mahzenlere giriş merdivenleri normal merdiven gibi olmayabilir. giriş merdivenleri aşağı doğru iner şekilde ise tuzaklı olabilir. özellikle 3 yada 4. basamağı döner merdiven şeklinde olabilir. Buna dikkat edilmelidir.

Timsah İşareti

Timsah İşareti:

Yarma dereden aşağı ineceksin buradaki bazı kayalar parçalanıp çakıl haline getirilmiştir, bu çakılların altı giriş yeridir, içeride kapatma kaya odaları olur, ayrıca bu çakıllar başka bir işaretle nişanlanmış haldedir. buradaki meblağ Liderlik vasfı taşıyan başarılı kişilere aittir, güçlü, sessiz, kurnaz ve korkusuz olan kişilere..

Baykuş İşareti

Baykuş İşaretide tılsım işareti olarak kullanılan işaretler arasındadır. baykuş kem gözlere karsı en iyi koruyucunun yine bir başka göz olduğu varsayımıyla tasarlanan baykuş seklindeki tılsımlar. En dikkat çekici özelliği gözlerin olduğu bu baykuş seklindeki koruyucu tılsım, kayalara oyulduğu gibi camdan veya metalden yapılır.

Bugün bile hala popülerliğini koruyan baykuş tılsımlarının, Baykuşun uğursuz bir hayvan olarak bilinmesi, bu tılsımın pek fazla rağbet görmemesine yol açan en önemli etken olarak değer kazanır. Onun koruyucu rolü, pek çoklarına göre evrensel değildir. Çünkü o, gecenin şeytani yaratığı olarak bilinir.

Yuvarlak Oymalar ve Çözüm Yolları

Yuvarlak oymaların çoğu bölgede mezar yada mezarlar olduğunu anlatır. bazen kuyu bazende hedef teşkil etmek için kullanılmıştır. mezar amaçlı yapılmış yuvarlak oymaların çok farklı çözüm yolları vardır. oyma sayısı, büyük oyma ve yanındaki küçük oyma, oyma içinde oyma, oyma yanındaki çizgiler ve kanallar, oymanın büyüklüğü ve derinliği, aynı kayada bulunan oymalar arasındaki mesafe, oyma iç duvarında bulunan dikey oyma (murç), bunların hepsinin anlamı farklı olur.

Yuvarlak Oymalar ve Çözüm Yolları

yuvarlak oymalar yuvarlak gibi görünsede aslında birçoğu yuvarlak değildir. çok azda olsa üçgen şeklindedir. bunu anlamamız için işarete bakmak yerine okşamanız yeterli, . baktığımızda yuvarlak görünen oymanın iç kısmına parmağımızı sürtersek üçgen yaptığını anlarız..

Oyma sayısı : oyma sayısı 1’den fazla olan kayalarda öncelikle oyma sayısına ve oymanın yanında murç izi olup olmadığına bakarız.

2 oyma varsa küçük oyma tarafına, 3 oyma varsa V yapar açık ağız tarafına 7 – 9 metre mesafeye bakılır. 4 ve yukarı olan oyma sayısı bi tür sayma sistemine bağlıdır, burada farklı olan oyma ve doğu tarafı önemlidir. 6 yada 8 tane olan oymalar bölgede kasa olduğunuda anlatabilir kayaların arasına kasa yapılabilecek yerler varmı mutlaka dikkat etmeniz gerekir..

Oyma içinde oyma : oyma içinde oyma olan kayalar veya taşlar birbirine bağlı odalar olduğunu anlatır. bu işaret çoğunlukla bulunan 1. mezardaki yapı taşlarında görülür bize 2. bir oda olduğunu anlatır.

Oyma yanındaki çizgiler : Oyma işareti yanında bulunan çizgiler yön ve mesafe konusunda önemli rol oynar, burada çizgilerin uzunlığu ve sayısı önemlidir. çizgiler karışık birbiri üzerinden geçer şekilde ise gömü mıstık inanışlara dayalı şekilde yapılmıştır, bölge tılsımlıdır.

Oyma büyüklüğü : Oyma büyüklüğü mezarın statüsü ile doğrudan ilişkilidir, oyma derinliği mezar derinliğini verdiği zamanlar olur. örnek : oyma derinliği 5 cm. ise burada mezar derinliğinin 3.5 metre olduğunu anlayabiliriz, bu her oyma için geçerli olmayabilir.

Oyma İşaretlerindeki Püf Noktalar

ister mezar oymalarında ister diğer oymalarda her zaman,bir püf nokta vardır.bu püf noktalar sayesinde oymanın yön ve mesafesi anlaşılır.

bazıları oyma yön falan vermez diyenlere,örnek olması açısından aşağıdaki maddeleri yazıyorum,bundan sonra oymaya sadece bakmakla kalmayın…benim ne dediğimi anlarsınız…..

oymadaki püf noktaların bazıları.

1- oymanın çeperine dikkatli bakarsak yuvarlak görünen oymanın tam yuvarlak olmadığını 2-3 santimde olsa bir düz yeri olduğunu elimizi sürterek fark ederiz..

2- oymanın çeperi yuvarlak görünür fakat parmağımız oymanın iç kısmına sürtersek üçgen yaptığını anlarız..

3- oyma kayada düz görünür ellersek meyilini hissederiz…

4- oymaya bakarız ama içindeki parmak deliğini fark etmeyiz…vs.

Ağaçların Define İlişkisi

Define işareti olarak kayalara, benzeri yerlere ağaç resmi çizilmez (hayat ağacı sembolü hariç).

Ağaçların kendisiyle ilgili define arama yöntemleri vardır.Uzun ömürlü ağaçlar nişan nokatalarıdır.

Define ararken uzunömürlü bir ağaç ile karşılaşırsak, şöyle birkaç bin yıllık, hemen ağaca bakalım herhangi bir bıçak izi var mı, çivi vb. birşey çakılmış mı, dikkat çeken herhangi birdefine işaretleri olabilecek işaret var mı?

Ya da ağacın bir tarafı diğer kısmına göre çok mu gür?
Uzun ömürlü ağaçlar meşe, çınar gibi ağaçlardır.

Eğer ağaç, define işaretlerinden biriolarak kullanılmışsa ağacı merkez alarak 30 m. yarıçaplı bir çember çizeriz, definenin bu çemberin içinde 3-5 m. derinlikte olma ihtimali büyüktür. Dedektör ile arama yapılması tavsiye edilir.

Bazen bu zun ömürlü ağaçlar( dut, ceviz, ahlat, çınar) direkt işaret belirtmesede asıl işareti bulmak için yardımcı nokta olarak seçilebilir. Bu ağaçların olduğu bölgeler emaneti saklamak için seçilebilir

Çatal Çam:

Çam ağacının en önemli olanı çatal çam olması ile değerlendirlir. En az üç insanın bir arada kucaklayabileceği kalınlıkta olan bir açam 200-250 yaş civarındadır. Kurtuluş savaşı yıllarında veya daha öncesi ve sonrasında bu ağaç nişan noktası olarak kullamıştır. Eğer bu tarife uyan bir çam çatalı varsa ağacın çatal noktasının hemen altında yıllar önce atılmış bir çentiğin göz haline gelmiş izi aranır.

Bu eski iz bugün bir yemek tabağı veya ona yakın ölçülerde olması gerekir.Göz izinin arka tarafında ve çatalın tam alt noktasından karşıya bakıldığında genellikle 7 vaya 70 adım mesafede bir işaret aranması gerekir.Çünkü çatal ”V” harfi demektir. ”V” harfi 7 rakamını temsil eder.Bu durumda iki noktadan birisi gömü alanı olarak belirlenir.Cihazlarla bu noktaya bakılır veya arazi gözlemiyle buradaki hedef tespit edilir.

Ahlat-Ardıç-Meşe ve Çam:

Bunlar genellikle arazilerde açık alanlarda nadiren de köy evlerinin avlularında bulunan uzun ömürlü ağaç türleridir.Ahlat ve Ardıçlar yabani olarak dağlarda bulunduğu için eşkıya gömülerinin yada köy ve çiftlik zenginlerinin paraları bunlarla ilgili bir alana saklanmış olabilir.

Aksine bir görüş olmadıkça; ağaç 2 tane ise 2 ağacın ortası , 3 tane ise küçük veya büyük olanın altıdır.
Yakınlarda bir pınar veya çeşme varsa en yakın ağaçla çeşmenin tam ortası, suyun aktığı istikamete denk gelmeyecekse tek ağaç ile çeşme adımlanarak pınar ortada kalacak şekilde ağaca uzak olan (ters simetri) noktaya bakılır.

Çift ağaçlarda üçgen olabilecek ön veya arkadaki 3. boş nokta ölçüm yapılır ve gömü noktası için üçgen oluşturulur.Bu tür ağaçların bazen anası yaşlanmış, yakılmış yada kesilmiş olabilir.Dibinden çıkan filizi bu açıdan değerlendirilmelidir.

Dut Ağacı:

Genellikle avlularda bulunur.Dut ağacı ile evin yapısı içindeki önemli noktalarla bağlantı kurulur.Örneğin;gömü sahibi kişi parasını daima gözü önünde tutmak isteyecektir.Bunun için oturduğu veya yattığı eski odasının yeri ve penceresi belirlenir.Bahçedeki ağacın bir alt noktası bu işin yapılabileceği ve görüntü alanındaki hedef noktalardır.Bu nokta genellikle ağaçtan ev giriş kapısına doğru 1-3 veya 7 adımdır.

Ceviz Ağacı:

Genelde bahçe ve bağlarda yakın yerleşim alanlarının ağacıdır.Bu ağacın nişan alındığı nokta –yönü belli olmamakla birlikte- mutlak 3 adımdır.Gömünün ,ağacın 3 adım çevresinde olduğu bilinmeli ve çevre ataştırmaya tabi tutulmalıdır.( ceviz gölgelidir , emanet gölge içinde korunmaktadır)

Mezar Bölgelerindeki Meşe Palamudu:

Meşe palamudu yüzlerce yıl öncesi tarihe tanıklık etmiş ağaçlardır. iri cüsseli meşe palamutları eski insanlar tarafından nasıl tanınırdı bu ağaçlara olan ilginin sebebi nedir, günümüz yaylalarını süsleyen bu ağaçları biraz irdeleyelim bakalım.

Meşe palamudu antik dönem insanlarına göre kutsal bir ağaçtı, özellikle meyvesi olan meşe palamudu özel güçlere sahip olarak bilindi. ilerieyen zamanda meşe palamudundan koruyucu tılsımlar yapmaya başladılar, bu tılsımlar kolera, veba gibi hastalıklardan korunmak içindi. Daha sonra meşe ağacının uzun olan ömrünün insanlarada yansıdığı düşünülerek meşe palamuduna olan ilgi hayli arttı.

Çok geçmeden mezarlar meşe palamutları yakınlarına defnedilmeye başlandı. Ağaçların altında ayinler düzenlenirdi. Bu ağaçların mezarı koruduğuna inanılırdı. Uzun ömürlü oldukları için yakınlarına define saklamaya bile başlanmıştı. Çünkü meşe palamutları çok iyi hedef teşgil ederdi. Günümüz definecileri yaşlı meşeleri dikkate almalarıda bundandır. Sizlerde gördüğünüz her yaşlı meşe palamutlarını mutlaka dikkate alın.

Define İşaretleri Kayadaki Çizgiler

Definecilikte çizgiler bizi en çok şaşırtan yön ve mesafe verici işaretlerdir. Düz çizgiler ile dikey çizgilerin anlamları farklıdır. çift, dalgalı, karışık bunların her birinin bir anlatım, dili vardır. Definecilikte çizgiler neler ifade ediyor merak ediyorsanız buyurun okuyun.

İlk olarak düz çizgiden bahsedelim, Düz işlenmiş bir çizgi bize istikamet verir, bu bazen gidilecek mesafenin ne kadar olduğunu’da anlatabilir. örnek olarak çizgi boyu ölçülür 1 cm si 1 adım (70 cm) olarak hesaplanıp çizgi boyuna devam edilir.

Bir veya daha fazla dalgalı çizgiler su yönünde araştırma yapmamıza olanak verir, bu en çok dere yataklarına yakın bölgelerde olur.

Yatay iki çizgi ve ortasında dikey çizgiler ve çizgilerin içinde küçük daire işareti mağara girişinin habercisidir.bu bölgede mağara aramalıyız.

Dikey iki çizgi ve ortasında yatay çizgiler varsa ve çizgilerin içinde bir daire işareti mevcutsa buda tuzaklı bir mağara girişinin habercisidir. dikkatli olunması gereken işarettir.

Yatay iki çizgi ve 4 dikey çizgilerin dışında küçük daire işlemi var ise bu bize çevrede ağzı tıpalanmış bir mağaranın bulunduğunu haber eder. dikkatli bir araştırma ile tıpanın yapay olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Dört dikey ve bir yatay çizgi define içeren bir mezarın işaretidir. bölgede birden çok mezar ve mezar odası olma ihtimali yüksektir.

Üç dikey birde yatay çizgi varsa, hilal işareti ile birlikte bu tuzak ve zehir içeren mağaranın habercisidir. dikkatli bir çalışma gerektiren noktadır.

Balta Define İşareti Anlamı

Eşkiya ve ermenilerinde kullandığı az rastlanır işaretlerdendir. Balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz.

Tamamlayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır.

Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabıda kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek, sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir.

Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine yunan mitolojisine göre (Centaur’ları) bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir.

Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır.

Deve ayak izi ve kalp işareti farkları

Deve ayak izini eminim çoğunuz görmedi şimdi size 2 resim veriyorum ilk resim deve ayak izi 2 resim kalp işareti .

Rum ve Ermeni Gömüleri

Rum define haritaları ve ermeni define haritaları en çok rastlanan haritalardır.  Rum ve Ermeniler Anadolu’dan göç etmek zorunda kaldıklarında genelde can kaygısı ile acilen tüm servetlerini altına çevirmişler ve bunu ileride tekrar gelebilirlerse kolaylıkla çıkarabilecekleri yerlere saklamışlardır.

Kimi rum ve ermeni defineleri, define haritası ile kayıt altına alınmış ve sahiplerinin büyük bölümü bir daha göç ettikleri topraklarına dönememişlerdir. Bunun yanında daha eskilere dayanan Rum ve Ermeni gömüleri de ülkemizde bolca mevcuttur.

Konuyu ikiye ayırarak Rum Gömüleri ve Definelerinin nerelerde olabileceğine bir göz atalım:

Rum defineleri genelde Rum evlerine saklanmıştır. Evlerin sahipleri Gömüyü genelde Ya evin bahçesine yada ev içerisinde kuyu açarak gizli bölmelere saklama alışkanlığına sahiptir. Evin bahçesinde meşe ağacı varsa en yaşlı olanın altına bakın rumların en çok define sakladıkları yer ağaçların altıdır.

Rum ve Ermenilerin eskiden yaşadığı yerlerde bu tür definelerin belki de üstünde oturuyor olabilirsiniz. O nedenle öncelikle bulunduğunuz evin tarihini bir araştırılması gerekir…

Ermeni defineleri ise evlere saklanmaktan ziyade açık arazide gömülü vaziyette bulunuyor. Özellikle Kars ve Van, Adana, Tarsus, Hatay, Kayseri gibi eskiden Ermenilerin yoğun yaşadığı yerlerde ermeni defineleri bulmak pekala mümkündür.

Özellikle Adana Hatay ve Gaziantep bölgelerinde Tehcirden önce Ermenilerin altınlarını evlerinin avlusuna yada Evin içerisindeki odalardan birine gömdüğüne şahit olmaktayız. Bu hazineleri gömen Ermeni ve Rumların torunlarının turist görünümünde ülkemize gelerek atalarına ait altınları aradıklarına da çok kez şahit olmaktayız.

En çok rastlanan ermeni gömüleri yerleri, yemek ve ekmek pişirme noktaları, merdiven atları, kapı eşikleri, avlu içinde uzun ömürlü ağaçlar, avludaki kuyuların içi ve dışı, evdeki şömine altları, ahır ve kilerler, evlerde bulunan kuzineler, bacaların iç ve dış tarafı genelde sıva altında olur.

Evin altındaki mahzenler genelde şarap mahzeni olur, bunların hepsine iyice bakın. ayrıca  teperlerin ortalarından 1 metre. kadar uzunlukta kazık koyulup üstlerine genelde çakıl olmakla birilikte küçük yığmalar yapılmıştır.bunların bazılarına işaretler konmuş bazılarına ise koyulmamıştır.

V İşareti Anlamı

1. V 5 anlamındadır. V nin uzun kolu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır.

2. V işaretinin açık uçlarının arası ölçülür. ölçülen her cm 1 adım olarak V nin sivri ucu istikameti araştırılır

3. v işaretinin tam karşısına 5 adım atılıp bakılır.

4. V 5 anlamına geldiği için 5 sayısının karşılığı olan pınar, çeşme, ve taş öbekleri varsa onlara bakılır.

5. v işareti çok zaman roma dönemi mezarlık alanında olur. hemen karşısında mezarı mevcuttur.

V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. diğer işaretler içinde saklanır.  V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında kılavuz işarettir.

Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı kılavuz taşları, bilge taşlar, saplama kayalar vari taşlar önemli ip uçlarıdır.

V en çok Y işaretinde saklanır, baktığınızda Y sanarsınız fakat bu v işaretidir.  Bu 2 derenin birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir.

V işareti bazen karşımıza canlı figürlerde kol ve bacak duruşu, gaga, kuyruk şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahzen olup bol miktardadır.  V işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde çıkmaktadır.

Ayak İzi Define İşareti Anlamı

Ayak işaretleri (insan Ayakları) parmaklı, parmaksız, tek parmak, parmaklı veya 5 parmaklı, çarıklı ya da çıplak ayak ne anlama gelir anlatmaya çalışalım. Bu arada bu konuyu okuyan arkadaşlarımızın arazide ya da herhangi bir site de gördüğü ayak izlerini göz önüne aldığında neyin ne olduğunu daha kolay anlayacağını ümit ediyorum.

Arkadaşlar imla hatası olabilir, düşük cümle yapısı olabilir. Burada yazdıklarım kitap bilgisi değil tamamen tecrübe ve tespitlerime dayalı şahsi fikirlerim olup, doğruluğu her zaman tartışılabilir.

Ayak İzi Define İşareti Anlamı

Ayak işaretleri : Her şeyden önce yol verir ve yürümeyi tavsiye eder. Ayak işaretlerinin olduğu yerde define aramak anlamsızdır. Ayak işaretleri topuk yapısı yapısını, uzaklığı verir.

Parmak yapısı, şayet 3 ya da 5 parmak var ise; mutlaka merdivenleri verir.Parmaksız ya da tek parmaklı ayak bizi yine hedefe götürür ama öncelikli aranacak noktanın merdiven olmadığını iz gerekir.

Topuk kısmı 2 cm. sert ve oyuk parmak kısmı (Ön bölümü) 5 mm. Olan 5 parmaklı ayak işareti; Arazinin tatlı rampa yukarı olduğunu ve ayağın istikameti yönünde (Bu yönde bir, iki istisnası hariç güney ya da güney batıdır) mutlaka kayadan kesme merdiveni olan bir mevkiye geleceğimizin işaretidir. Merdivenli alana geldiğimizde ise nihai işarette merdivendir. Merdiven genelde yapı yerlerinde olmakla beraber bazen da çok anlamsız yerlerde de olabiliyor bunun örnekleri de olmakla beraber istisna olduğunu unutmamak gerekir.

5 parmaklı ayak olduğundan bulunan merdivende 3 basamağa bakılmalıdır. Bu basamakta mutlaka bir ayrıcalık fark bulunacaktır. Belki diğer basamaklara göre biraz daha kaba traşlanmış, çatlak, uçlarda kırıklık vb. para bu basamağın altynda olup, volcan çete parasıdır. Ve en az paralardan birisidir.

Hatta yakın yerlerdeki farklı işarete bağlı büyük paranın müjdesi gibidir. Zaten merdivenler genelde ya değirmenlerde ya da kale yerlerinde bulunmaktadır.

ayak izi define işareti anlamı

1- 3 Parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ön kısım normal olan ayak: yine rampa araziye merdivenli alama götürür ne var ki; merdiven basamak sayısı 3 olup, ortadaki merdiven basamağında işlem vardır.

2-  Tek parmaklı Ayak: Topuk kısmı derin ayak işareti yine topuğun yaptığı (U) açısı istikametine yine (U) açısından alacağımız ölçüden de bulacağımız metre cinsinden veriye göre gidildiğinde arazide hafif uzunlamasına yığma bir alan aramalıyız. Yığma derken höyük, Tümülüs ya da küçük tepeler algılanmasın. Üzerinden traktörün rahatlıkla geçebileceği kabartılmış bir arazi diyelim tabii şekil parmak gibi uzunlamasına bi arazi olacaktır. Bu tür arazi bulunduğunda orta merkezinde mezar aramalıyız. Mezar Normal mezar olup 2. katlı olduğunu unutmamak gerekir.Üstte ceset altında kapak taşı ve altında mal.

3- Parmaksız Ayak izi:  P Bunda sadece topuk kısmının verdiği açı ve ölçü iskametinde gidilir ve gidilen yerde nihai işaret aranmalıdır. Bu tür ayak bizi direk noktaya götürmez.

4-  Mağara içinde Parmaklı Ayak izi: Bir tarafı 4 cm. bir tarafı 2 cm. oyulmuş topuklu ve 5 parmaklı bir ayak izinin topuğunun mağara içinde aşağıya zemine açı yaptığını ve (U) olarak verilen açının istikametine yere bakıldığında bir altta da mağara (Oda) olabileceğini ve merdivenle inileceğini unutmamak gerekir. Tabii bu şekilde olan ayak izinde parmakların olduğu ön kısımda aşağıya yön ve istikamet verebilmesi için parmakların olduğu yerde en az 5-6 metre oyulmuş durumdadır.

5- Çarıklı Ayak izi : Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin olabileceği gibi bazen uç kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir. Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir.

Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik edilir. şayet topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret noktasından rakım itibari ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.

Dedektörler

Dedektör çalışma mantığı

Metal dedektörler elektromanyetik alanı arama bobininden gönderdiği sinyal ile çalışır. 1. bobin sinyali gönderir metale çarpan sinyal diğer bobin tarafından alınıp bip sesi ile kullanıcıyı uyarır. vlf dedektörler farklı metal tipleri arasında ayrım yapabilir ve istenmeyen hedefleri göz ardı edecek şekilde ayarlanabilir.

Pil

Detektöre güç sağlar.

Kontrol Kutusu

Kontrol kutusu dedektörün elektronik aksamını içerir. Bu, gönderme sinyalinin üretildiği ve alma sinyalinin işlendiği ve bunu sesli, rakamlı veya grafikler halinde bunu kullanıcıya bildirir.

Arama Bobini (Başlık)

Dedektörün arama bobini elektromanyetik alanı toprağa iletir ve metale çarpan sinyal dönüş yaparak diğer bobin tarafından algılanır.

Hedef Metal,

Bir hedef, bir metal detektörü tarafından tespit edilebilen herhangi bir metal nesnedir. Bu örnekte, tespit edilen hedef iyi (kabul edilmiş) bir hedef olan hazinedir.

İstenmeyen Hedef

İstenmeyen hedefler genellikle çiviler (örneğin bir mıknatısa çekilir), çivi gibi, fakat aynı zamanda şişe kapağı gibi demir dışı da olabilirler. Metal dedektör istenmeyen hedefleri reddetmek üzere ayarlanmışsa, bu hedefler için bir sinyal üretilmeyecektir. bu ayarı kullandığınızda dedektörünüz derinlik kaybı yaşayacağını bilmelisiniz. dedektörler maksimun derinliğe ancak tüm metaller modunda ulaşır dedektörü kastığınız zaman derinlik kaybı yaşarsınız.

Alıcı elektromanyetik alan, enerji hedeflerinden yani metallerden elde edilir ve arama bobini tarafından alınır.

Hedefe Verdiği Tepki

İyi bir hedef tespit edildiğinde, metal detektörü bir bip sesi veya tonda değişiklik gibi sesli bir yanıt verir. Birçok dedektör, aynı zamanda, hedef bilginin görsel bir görüntüsünü sağlar.

Frekans

Vlf dedektörün frekansı, hedeflerin ne kadar iyi tespit edilebileceğini belirleyen önemli etkenlerden biridir.

Zemin Dengesi (Toprak Ayarı)

Zemin Dengesi yani toprak ayarı çörün çöpün bol olduğu mineralize dediğimiz toprakta çeşitli ayarlarla derin yada yüzeye yakın araştırma yapabileceğimiz ayardır. Bu ayarı genelde ıslak toprakta, kumlu toprakta, kırmızı toprakta ve demir kalıntısının bol olduğu toprakta yapılır.

Örnek olarak, üstte bir demir parçası alttaki değerli altın yada gümüşü maskeleyebilir. Bunu düzeltmek için Zemin Dengesi ayarı, maskelemeyi ortadan kaldırır, böylece hedef sinyallerini açıkça duyarsınız ve zemin gürültüsüyle dikkatiniz dağılmaz.

Üç temel toprak ayarı vardır:

1. Manuel Topraklama Dengesi – Toprak Dengesi ayarını manuel olarak ayarlayın, böylece minimum zemin sinyali miktarı duyulur.

2. Otomatik Toprak Ayarı – Dedektör en iyi Zemin Dengesi ayarını otomatik olarak belirler. Bu, elle ayarlanan Zemin Dengesinden daha hızlı, basit ve daha doğrudur.

3. İzleme Toprak Dengesi – Dedektör, tespit edilirken Toprak Dengesi ayarını sürekli olarak ayarlar. Bu, Zemin Dengesi ayarının her zaman doğru olmasını sağlar.

Garret ve nokta dedektörleri, diğer herhangi bir dedektör tarafından eşleştirilemeyen üstün yer dengeleme özellikleri için özel gelişmiş teknolojiler kullanır.

Ayrımcılık

Bulunan metalin cinsini henüz kazmadan bilmeniz mümkündür, garret ve nokta dedektörleri üstün metal ayırma kabiliyetine sahip gelişmiş dedektörlerdir, ekrandaki numaralar yada ses tonları metalin cinsi hakkında önemli bilgiler verir, hatta değersiz ise bunu yok say ayarı ile değeri olmayan metalleri kolayca eleyebilirsiniz.

Derinlik

Metal dedektörleri hakkındaki en yaygın soru ‘Ne kadar derine gidiyor?’

Çok basit “definlik başlığın çapı kadar” dır. Böylece daha büyük başlığa sahip dedektörler daha derin algılar fakat metal ayırma kabiliyeti düşer, değerli sinyali alırsınız gazoz kapağı çıkar 🙂

Toprak Mineralizasyonu

Düşük mineralli zemindeki bir hedef, yüksek derecede mineralize bir zeminde bir hedeften daha derin olarak tespit edilebilir. Toprak mineralizasyonu seviyesi, tespit derinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Hedef boyut

Büyük hedefler, küçük hedeflerden daha derin olarak algılanabilir.

Hedef şekli

Sikke ve halkalar gibi dairesel şekiller çivi gibi uzun ince şekillerden daha derin olarak algılanabilir.

Hedef oryantasyon

Yatay bir bozuk para (örn. Düz duran) dikey bir para biriminden (örn. Kenarda) daha derin olarak algılanabilir.

Hedef malzeme

Yüksek iletken metaller (örneğin gümüş), düşük iletken metallerden (örn. Kurşun) daha derin olarak algılanabilir.

dedektörleri tanıyalım

Araziye Çıkmadan Önce Testlerinizi Yapın

Hava Testi

Genel olarak konuşmak gerekirse, Hava Testi dedektörün hassaslığını en iyi anlayabileceğiniz test yöntemidir. Cihaz hava testinde yapamadığklarını zeminde yapması mümkün değildir. en küçük parçaları hava testinde deneyerek yapmanız gerekir.

Hava testi dedektörün metal öğeleri nasıl anlattığı hakkında basit bir derstir.

Hava testine başlamadan önce çeşitli madeni paraları, altın ve gümüş, alüminyum parçaları ve paslı ve normal demir parçasını hazırlayın. Test alanında elektromanyetik dalgaların olmadığından emin olun. , çünkü bunların çoğu, test ettiğiniz nesnelere müdahale edebilecek veya sinyali tamamen maskeleyebilir.

Her bir parçayı arada boşluk bırakarak sıraların, metalleri yerleştirmeden önde zeminde başka metal olmadığını kontrol edin. testinizi yaptıktan sonra her bir metale verdiği tepkiyi kaydedin.

Hava testinizi tamamladıktan sonra şimdide gömerek test edin.

Metal tespiti sabır gerektirir şimdi yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, metal dedektörünüzün toprakta farklı metal türleri için verdiği tepkiyi öğrenmek.

belirli aralıklarla çukurlarınızı açın ve farklı metalleri çukurlara koyup kapatın, hangi çukura hangi metali koyduğunuzu kaydedin.

Normal sağlıklı bir dedektörün toprak altındaki metallere vereceği tepkiler şu şekilde olmalıdır.

Gümüşe biraz gevreksi net gıcırtı çıkaracaktır.

Bakıra keskin ve yüksek tonda tepki verir

Altın ve nikelde ses tonu biraz düşüktür fakat çok temiz bir sesle tepki verir.

Paslı bir metale kaba ve cızırtılı bir ses tonuyla karşılık verir.

Dedektörünüzün ayarları ses tonlarında değişikliğe neden olabilir. Düşük mod sesi biraz daha gevrekleştirebilir bunları bilmeniz farklı ayar modlarında tekrar tekrar test yapmalısınız. Dedektörünüzü en sağlıklı kullandığınız ayarı bulun çok fazla ayar dedğişikliğini tazvsiye etmem. Özellikle hassasiyeti iyi kullanın size hitab eden hassasiyet ayarını bulun ve kaydedin.

En Sık Karşılaşılan Sorunlar

1- Dedektörünüzü hassasiyeti çok düşükse küçük metalleri kaçırabilirsiniz hassasiyet ayarını yüksekten başlayıp kademeli olarak aşağı çekmeyi deneyin.

2- Gümüş paraları duyabiliyorum ama altın nikeli duyamıyorum.

Muhtemelen düşük iletkenlik malzemelerini filtreleyen bir ayrımcı ayarına sahipsiniz. Hedefleri duyabildiğinden emin olmak için metal dedektörünüzü “tüm metal” moduna geçirmeyi deneyin.

3- Tüm metallere aynı ses tonuyla cevap veriyorsa.

Metal dedektörünüzü yanlışlıkla pinpoint modunda alabilirsiniz. Pinpoint modunu kapatın ve tekrar deneyin. Bu çok yaygın bir hatadır. Ayrıca dedektörünüz doğru şekilde ayarlanmamış olabilir. Lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun ve bir başlangıç modunu bulmaya çalışın. o kadar çok marka model varki burada net konuşmak çok zor. Şunu diyebilirim yeni başlayanlar için en iyisi para moodudur.

4- Sahte Sinyaller üretip garip ve tutarsız davranıyor

Metal dedektörünüz çok sayıda sahte sinyal üretiyorsa Frekansları, yer dengelerini veya hassasiyeti azaltmanız gerekebilir. Ayrıca elektriksel parazitlere de yakın olabilirsiniz. Ek olarak toprak ayarını yeniden yapmanız gerekebilir.
Metal dedektörünüzü yanlışlıkla pinpoint modunda alabilirsiniz. Pinpoint modunu kapatın ve tekrar deneyin. Bu çok yaygın bir hatadır.

Defineyi Kim Gömdü

1-  Zenginlerin Gömüleri:

Eski zamanlarda, insanların servetlerini güven altına alma ihtiyacı, kişileri servetlerinin bir kısmını toprağa gömerek saklamaya sevk etmiştir. Geçmiş tarihlerde paraların yatırılacağı ve korunacağı bankalar yoktu, pek çok yerde insanlar kendi güvenliklerini kendileri sağlamak zorundaydılar.

Geçmişte kurulu bir devlet içinde yaşanıyor olsa bile bu devletin güvenlik güçleri herkesi koruyacak kadar yeterli değildi. Devletin askeri gücü ancak büyük şehirlerde mevcuttu. Bu askeri güç daha çok devleti korumakla yükümlüydü. Bilhassa kırsal kesimde, evleri çok muhkem olmayan bir çok zengin kişi paralarının bir kısmını toprağa gömerek sakladı. Bu paraların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı toprak altında kaldı. Bu paraların toprak altında kalma sebeplerini şöyle açıklayabiliriz:

Parayı gömen kişinin ani vefatı, bu kişinin çıkan bir savaş nedeniyle, parasını emniyetli olmadığı için yanına almadan bölgeyi terk etmesi, bölgede çıkan salgın hastalıkların ve başka tabii afetlerin bu kişiyi göçe sevk etmesi, parayı gömen kişinin gömülen paraya ihtiyacı olmaması nedeniyle parayı bir daha çıkarmaması, gömülen paranın kanuni yoldan elde edilmemiş bir para olduğu için çıkarılması sakıncalı olduğu için hep orada kalması v.s.

2- Ganimet Gömüleri:

Savaş sırasında bir yeri işgal eden askeri kuvvetler, o bölgedeki insanların varlıklarına ve servetlerine el attılar. İşgalciler bölge halkından kapabildiğini kaptılar. İlerde, sulh zamanında savaşta elde ettikleri ganimeti rahatça harcayabilmek ve diğer arkadaşlarına da kaptırmamak için bu işgalciler ganimetlerini bir süreliğine toprağa gömdüler. Bunlardan bazıları o günden bu yana hala toprak altındadır.

Aynı şekilde savaş bölgesinde oturan yerli halk ta düşmana servetini kaptırmamak için servetini toprağa gömdü. Toprağa gömmek emniyetli bir saklama şekliydi… ( O zamanlar metal dedektörleri yoktu !…)

3- Yöneticilerin Gömüleri:

Halktan toplanan paralar ve devlete ait servet devletin menfaati öyle icap ettirdiği için kral, prens, vali, derebeyi gibi yöneticiler tarafından bazen toprağa gömüldü.

Gömülme sebeplerine şöyle örnekler verilebilir: servetin kötü amaçlı siyasi rakiplerin geçmemesi için , devletin işgal tehdidi altında olması sebebiyle, devletin eşkıya karşısında acze düşmesi sebebiyle v.s. Bazen de şahsi menfaatler uğruna devletin serveti yöneticilerce kaçırıldı ve gömüldü. Bundan amaç iktidardan ayrılınca, yöneticinin, eşiyle dostuyla, çocuklarıyla beraber eski zenginliklerini devam ettirebilmeleriydi.

İşgallere, darbelere, soygunlara karşı hazinelerini ve paralarını korumak veya çocuklarının gelecekte yeniden iktidar ve krallık kurmasına yardımcı olmak adına gereken servetler, çok gizli yerlere konularak , gelecek için yatırımlar yapmışlardır. Uzun yıllar kendileri dışında kimsenin ulaşamaması için planlı ve iyi bir şekilde saklanmıştır.

Birçoğu suikastlarla öldürüldüğünden , servetleri yüzyıllarca sakladıkları yerlerde kalmıştır.

Roma döneminde suikast sonucunda ölen imparator Sezar’ın şahsi servetinin yeri kendisinin ölümüyle birlikte tespit edilememiş ve günümüzde halen gizemini korumaktadır.

Yine yakın dönemlerde devrik İran şahının yeni rejimden sakladığı büyük serveti tesadüfen bir çobanın girdiği mağarada ortaya çıkmıştır. Yeni rejim tarafından el konulan servet 12 tır ile taşınmıştır.

4- Dini inançla ilgili gömüler:

Üç büyük dinden (İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik ) önce de insanlar ölümden sonra dirilişe inanırlardı. Ölüler dirildiklerinde kendilerine lazım olacak eşyalar yanlarında bulunsun diye şahsi eşyalarıyla gömülürdü. Bazı dini inanışlarda, ölümden sonra dirilişe inanılmasa bile, yörenin adeti ölüyü şahsi eşyasıyla beraber gömmekti. Ölü zenginse mezarın içinde bir servet oluşuyordu. Mısırda firavunlar piramitler içine büyük servet eden eşyalarla gömülmüşlerdir. Türkiye’de de bir çok höyükten çok miktarda eşya çıkmıştır.

Eski dönemlerde en büyük finans kurumları kiliseler en büyük finans uzmanları da din adamlarıydı.

Servetlerinin temelini bağışlar ve vergiler oluşturuyordu . Kiliseler , manastırlar o dönemde yaşamın birçok alanında etkili ve söz sahibiydiler . Para alış verişi , tefecilik gibi işlerle iştigal ediyorlardı. Ayrıca savaşa giden ve gönderilen insanların malvarlıklarını ve servetlerini kiliselere bağışlamaları zorunlu idi.

Buradaki amaç savaşa giden askerlerin kiliseye bağışladıkları servetlerinin yerine daha ok ganimetle geri gelmesini , daha çok yağma ve talan yapmasını sağlamaktır.

Halktan Kilise vergisi adı altında zorla vergi toplamışlar , ayrıcada kiliseler devlet tarafından vergiden muaf tutulmuştur.

Özellikle Orta Çağda kiliseler Cadılık veya Din dışı faaliyetlerle itham ettikleri binlerce insanın mallarına el koyarak , o dönemlerde işkence edilerek veya yakılarak ölümlerine sebep olmuşlardır.

Bu sayede Kiliselerin ve Din maskesi altında Kiliseleri kullanan Din Adamlarının servetleri akıl almaz boyutlara ve büyüklüklere ulaşmıştır.

Bu servetler Dünya’nın çeşitli yerlerine küçüklü büyüklü gizlenerek nesilden nesillere gelmiş günümüzde halen gizemlerini korumaktadırlar.

Devletlere varıncaya kadar peşinde olanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca yine ülkemizdeki yakın dönem savaşları esnasında gayrı Müslim topluluklar kilise mensubu din adamlarının himayesi ve yönlendirmesi sonucunda planlı ve organizeli bir şekilde toplu veya gruplar halinde mallarını bir araya getirmişlerdir.

Kapalı veya açık alanlarda tünel, mahzen, vb. gibi yerler kazarak ya da oranlık, dağlık arazilerdeki doğal hazır haldeki mağara, sığınak, kaya oyuklarına ve kazdıkları çukurlara değerli eşya altın gümüş mücevher ve kap kaçak birçok mallarını sakladıkları bilinmektedir.

Defineci söz konusu eşya ve defineleri bulmak için uğraş verir , arar ve şüphelendiği bu tarz yerleri dedektörlerle kontrol ederek tespit etmeye çalışır.

5- Eşkıya Gömüleri:

Köy basan, kervan yolu kesen ve dağlarda yaşayan eşkıyalar çaldıkları paraları toprağa gömerek gizlerlerdi. Bu paraları tekrar bulabilmek için de o yöreye çeşitli işaretler bırakırlardı.

Denizlerde Korsanlar ticaret gemilerini , Karada Eşkıyalar birçok ticaret kervanını , çetelerinde göçebe olarak yaşayan küçük toplumları yağmalayarak, elde ettikleri servetleri başkalarının eline geçmemesi için planlı bir şekilde kolay bulunmayacak saklama metotları ile gömmüş veya gizlemiş oldukları bilinmektedir.

Tekrar gelip sakladıkları bu servetleri almak adına , işaretler ve nirengi noktaları kullanmışlardır. Bu servetlerin kendileri dışında birilerinin almaması için yanıltıcı işaretler kullandıkları ve ölümcül tuzaklar hazırladıkları bilinmektedir.

Defineci iz ve işaretleri takip ederek , dedektör yardımı ile bu servetleri bulmaya çalışır.

6- Göçe zorlanmış azınlıkların paraları:

Osmanlı Devletinin son zamanlarında devletin güvenliğinin sağlanması ve isyanları önleyebilmek için başta Ermeni asıllı olanlar olmak üzere bazı azınlıklar bulundukları yerden başka bölgelere göç etmeğe zorlandılar. Bu göç esnasında bazı kişiler güvenli olmadığı için servetlerini yanlarında götürmeyip eski oturdukları mıntıkalara gömdüler.

Amaçları ortalık yatışınca geri dönüp güvenli bir şekilde servetlerini yeni yerlerine götürmekti. Bu gömüleri tekrar bulabilmek için gömü yerlerine manidar işaretler bıraktılar. Ancak geri dönüş herkes için mümkün olmadı bazı servetler toprak altında kaldı.

Göçe bağlı gizlenen ve terk edilen servetler birkaç madde halinde sıralanabilir.

a) Eski tarihlerde birçok kavim göçebe halinde yaşıyordu. Sürekli , verimli toprak ve elverişli iklim arayışı içindeki bu topluluklar , yanlarında taşıyamayacakları servetlerini iklimler ve koşullar elverişli duruma geldiğinde tekrar o bölgeye yerleştiklerinde kullanmak üzere sakladıkları değerli eşyalar ve servetler , defineci dedektör yardımıyla bunları arar.

b) Savaşlar yüzünden yaşadıkları köylerden kendilerini güvende hissedecekleri veya savaşın etkilerinden uzaklaşmak için geçici olarak başka ülke , şehir ve köylere kalmayı planlayarak giden insanların sakladıkları değerli eşyalar ve servetler , defineci dedektör yardımıyla bunları arar.

Dünya savaşları sonucunda göç etmeye ve yer değiştirmeye mecbur kalınmış , defineci bu tür göç hareketleri olan yerleri araştırır . Aradıkları yerler o dönem yaşanılan binalar , duvar içleri , bahçeler , su kuyuları ve çevreleridir. Buna benzer yerlerdeki saklı defineler ancak dedektör gibi bir teknolojiyle tespit edilebilir.

7- Şahsi gömülenler:

Hayatları boyunca çalışıp sahip oldukları servetleri eşkıyalardan , hırsızlardan hatta bazen kendi aile fertlerinden gizlemek zorunda kalmışlardır . Bu saklama iki türlü gerçekleşmiştir.

Birincisi servetin büyük bir kısmı daha kalıcı olarak gizlenmiş . İkincisi ise servetin küçük bir kısmı kasa gibi kullanmak maksadıyla duvar içine ve kolay ulaşılabilecek yerlere saklanmış , ihtiyaç oldukça azar azar alınarak ihtiyaçları için kullanılmıştır.

Özellikle eski dönemlerde paradan para kazanma yöntemi olan tefecilikle iştigal eden çok sayıda insanların olduğu ve servetlerini yukarıda bahsi geçen yöntemlerle saklayıp korudukları bilinen bir gerçektir. Defineci bu servetleri ortaya çıkarmak için dedektör kullanarak arar ve tespitler yapar.

8- Maden işletilen yerler ve kaynaklari

Ülkemiz toprakları medeniyetler zenginliği kadar doğal maden yatakları açısından da oldukça zengindir.

Eski Toplum ve Devletlerin servetlerindeki en büyük faktörlerden biri , işlettikleri maden yataklarından çıkardıkları değerli metallerdir. Buna bir

Örnek verecek olursak ; Antik çağlarda Anadolu’nun batısında yer alan tarihçi HEREDOT’A göre , 3 sülalenin yönettiği LİDYA imparatorluğunun son sülalesi MERMATLAR , ülkeye 141 yıl Egemen olmuşlardır. M.Ö. 7. yy başında , parayı icat ederek insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan birisini gerçekleştiren Lidya’nın , devrinin en zengin ülkesi olmasının önemli nedeni , Boz Dağlar ve Gediz Nehrine karışan Sart Deresinin alüvyonları içindeki altınlardır.

Bir takım entrikalarla ülkeyi ele geçiren sülalenin son kralı KROİSOS M.Ö560 yılında tahta geçmiş ve akıl almaz zenginliği , ” KARUN KADAR ZENGİN ” deyimiyle günümüze kadar taşınmıştır.

Birçok dönemde Osmanlının belli zamanlarına kadar ülkemizde oldukça fazla maden yataklarının işletildiği birçok kaynakta geçmesine rağmen günümüzde bunların ancak bir kaç tanesi bilinmektedir. Geri kalanları , kapatılmış veya gizlenmiş olarak sırlarını korumaktadırlar .

Defineci bu maden yataklarını , işletilmiş olan altın , gümüş , bakır , kurşun ve benzeri değerli metalleri bilgi ve bulgularla takip ederek dedektörü ile de tespit etmeye çalışır.

Surfer

Definecilerin son yıllarda yaptıkları en büyük atılım ise uydudan define yeri tespit edebilme çalışmalarıdır. Golden software şirketinin ürettiği surfer programı ile Google haritalarından koordinat vererek istedikleri yerin 3D görüntüsüne ulaşabildikleri konuşmaları oldukça yaygın. Surfer programı ile neler yapmışlar, siz neler yapabilirsiniz şuradan bakabilirsiniz. Define Sohbeti Surfer

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Ömer dedi ki:

  Slm bende bir tane taş var daire ve kare seklinde üstünde değişik cisimler var ve kahve renginde ne kadar silinse o kadar sarı renk çıkıyo ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim

 2. Ömer dedi ki:

  Yada bir telefon numarasi bırakırsanız ararım

 3. Anonim dedi ki:

  Gozel kabartma işaret var deve sahmaran

 4. aptulla dedi ki:

  ben gumus para buldum ama internette yok o para resım atamıyormuyuz

 5. Anonim dedi ki:

  aptulla sana nasıl ulasabılırım

  1. fsh dedi ki:

   arkadaşlar bende bazı dònemlere ait para yada gmş de denecek bi kaç tane var ama degerini bilmiyorum nasl öğrenebilirim

 6. fsh dedi ki:

  instegram kullanan varmı bu işlerden anlayan

 7. fsh dedi ki:

  instegram olan varmi

 8. PiSaGoR dedi ki:

  Bu pencere yukarı konsun yazılanlar görülürse talep ve ziyaret çok daha sıkı olur bilginiz e

BİR YORUM YAZ