Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Süleyman Peygamber Ab-ı Hayat ve kapatılan yeraltı şehri

Saltuk-Name de geçen bir olayı paylaşmak isterim: Sarı Saltuk(Server) Hızır tarafından hizmetine verildiği rivayet edilen Minu-Çihr arasında gecer; Server Minu-Çihr ‘e eyitti:”Gel varalum ,biz dahi isteyelum ola kim bize nasib ola?” Minu-Çihr eyitti:”Server , bende şol kadar aradum saylar itdum bulamadum ve ol memat bınarına ugradum, kokusundan adamun aklı gidup kendunden bi-hod olurdı.Ve dahi andan gittum,bir makama vardum,gördüm bir bınar içinde su var ruşen görünür veli ele gelmezdi ve içilmez.. Pes vardum feragat ittum ,birez yir gittum giru döndüm ayruk dahi ol bınarı göremedum. Andan döndüm mukayyed olmayup giderdum, yir içinde bir cinni herife ugradum. Ana ben sordum ki ‘Ne kişisin ‘ ol bana eyitti’Biz ab-ı hayat bekçilerindenuz. ‘ Ben ana eyittim ‘Nice ab-ı hayattur kim beklersiniz?’ didum. Ol cinni eyiiti’Rum ve Acem arasında bir şehir vardur ,adına Nikusar dirler, anda bir tag vardur, anun üstünde Süleyman peygamber bir şehir bünyad itmişti ve anda bir ulu kasr yapmıştı anda otururdı. Günlerden bir gün Süleyman katında ölüm anılır. Pes derman ister hükemadan sorar ,eyidurlar ‘Ya Süleyman! Ab-ı hayat içgil ve dahi dünyada baki kalgıl. ‘dimişler. Süleyman hüküm ider meleklere varup getururler, bir sırça kadeh içine koyup önine korlar.Pes döner bu kerre Süleyman danışur kim ‘Ne dirsiz, bunu içeyin mi?’ dir.Pes vezir Asaf b.Berhiya men ider. Cümle mahlûkat kim cem olmıştır- ana kamu iç dirler. Işbu Kirpi canavarınun birisi eyidur ‘Ya Süleyman! Dünyada bin kez ölmekten bir kez ölmek yeğdir. Bilgil kim senden öndin Melik Akik geldi bu cihana hük itti. Ol ab-ı hayatı bulup içti nice yıldan sonra kalup şimdi dahı yir altında bir makam itmiştur anda bi-hod olup yatur ve her kimesne ki senun dostlarundan ola sana bir ölüm acıgı olur. dimiş. Pes Süleyman varur anı görür kim aç ve susuz bir yir içinde har ü zar yatur. Ölüm ol dirilikten yigrek gelur, Süleyman heman feragat ider. Bu yer altında bir mevzi ider kırk hücre ider, içi dürr ü cevahir ve kimya birle tolu eyler ortada bir has hücrede bu sırça kadehle bir kandil içine koyup ol kubbede asar demur zincir birle ve dört melek anı beklerler. Pes dirler ki ümmet-i Muhammed’den bir kişiye nasib ola ve amma ol bu nasibe irince nice kişi ana can kurban idecektur. Pes ya Server! Ol cinniden bu haberi işittum, aradum, buldum veli melekler beni komadılar kim ana yakın varan,didi. Server eyitti”Nasib olursa anı dahi görevuz. ‘ didi.
Orijinal metin kullandım arkadaşlar çeviri hali ile yazmak istemedim.. inşaallah Server in yeraltı şehrine girişi ve yaşadıklarını da paylaşırım..selamla..

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ