Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Deve İşareti ve Anlamları

Deve hangi cinsse ise ona göre araştırma yapılır. tek hörgüçlü, çift hörgüçlü, yoz deve, boz deve, arabistan devesi, güreş devesi hepsinin çözümü farklıdır. en güzeli çökmüş devedir, parası altında olur.

Deve dedinmi yüklü miktarda hazineye hazır olun, devenin hörgücü ne kadarsa hazine büyüklüğü bu hörgücü dolduracak kadardır..

Oturan devenin parası hörgüçte  değilse altındadır; eğer altındada yoksa bu para buradaki konaklama alanından dışarı taşmayacak kadar yakındır. Bulunduğu çevre, bulunduğu tepe yada bulunduğu  alan içinde araştırma yapılmalıdır.

Develer sürü halinde ise burada birde deve bağırtan yokuşu vardır. bu yokuş çok diktir. eski deve yoludur. develer bu yokuştan çıkarken zorlanıp inledikleri için buranın adı deve bağırtan yokuşudur  sürü develerin paraları genelde deve bağırtan yokuşunda aranır.

Develerin çeşidine göre  anlam değişir, her devenin parası aynı yerde olmaz,  3 deve varsa bunun biri arkaya bakar vaziyettedir. asıl para öndeki develerde olup; arkaya bakandan sadece müjde alınır.

Devenin midesi 3 gözden oluştuğu için tek develerde 3 olan aranmalıdır, bu genelde 3 tepe şeklinde olur,  işte burada kutsal üçlemedeki mantık bize yardımcı olacaktır.  baba, oğul ve kutsal ruh;  yani paranın hangi tepede olduğunu  başka yardımcı işaretlerle anlayacağız.

Develer kesin define işaretidir, yüklü miktarda parası vardır.  para devenin hörgücü kadar büyüktür.  bazen eşkiya parasıdır, eşkiya liderine ait paradır tüm ganimetler tek bir yerde toplanmıştır.

Deve varsa çevreye iyi bakın, tepe varsa bu tümülüstür, tümülüsten ayrı yerde mahzen vardır tüneli takip edip odaya girersin, burada yüklü miktarda hazine vardır.

Deve varsa deve ayak izi arayın, varsa  3 adet olur; takip edin son ayak izinin çevresinde yoğunlaşın.

2 hörgüçlü devenin bulunduğu kayaya dikkat edin, horasanlı olabilir, horasanı sıyırırsan kapağı bulursun, bu bazen deve işaretinin hemen altındadır.

çoban ve deve işareti

Çobanlı Deve İşareti Anlamı

Her devenin parası aynı yerde olmaz, devenin şekline göre para yerleri değişir, Definecilikte deve çeşitleri arasında çökmüş deve, yürüyen deve, uyuyan deve, yoz deve, çobanlı deve, eşekli deve, 7 deve, hörgüçlü deve, tek hörgüçlü ve çift hörgüçlü gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır.

Çobanın veya devenin üzerinde bazı işaretler bir rakam sistemini işaret ediyor olabilir.

Çobanlı Deve: Deve önünde çoban varsa çobanın sopası önemlidir dikkat edin bu sopa karşı yamaçtaki tepeyi işaret eder vaziyettedir işte malın bir miktarının alınacağı tepe budur. çoban yürür vaziyette ise gidilmesi gereken mesafe vardır ileride mağara yada han gibi yerler aranır. Çoban develeri yularla çekiyorsa bu yular ağzı açık U harfi olarak yorumlanır buda açık mağaranın habercisidir.

Develer birden fazla sıralı vaziyette ise içlerinde küçük olanları vardır, bu küçükler buduk değil asıl yelek yoz devedir, buna arabistan deveside denir, esas para bu develerdedir 7 deve yükü mal bu develer için geçerli olur. bunların önünde birde çoban varsa bu çobanın asası vardır bak bakalım asa nereyi gösteriyor. en çok karşıdaki tepeyi gösterir. eğer çoban yoksa ileride buralarda han gibi bir konaklama alanı varmı ona bakılır.

Develer birden fazla sıralı vaziyette ise  içlerinde küçük olanları vardır, bu küçükler buduk değil asıl yelek yoz devedir.  buna arabistan deveside denir. esas para bu develerdedir. 7 deve yükü mal bu develer için geçerli olur. Bunların önünde birde çoban varsa bu çobanın asası vardır bak bakalım asa nereyi gösteriyor.  en çok karşıdaki tepeyi gösterir.  eğer çoban yoksa ileride buralarda han gibi bir konaklama alanı varmı ona bakılır.

Eşekli Deve: Eşekli deve varsa deve sayısı en az 3 tanedir bu develerin biri küçüktür yavru deve görünümdedir ama aslı yoz devedir; işte para yerini alacağımız deve budur. bu işaretin hepsi tek kayada dikey vaziyette olmalı. buradaki yoz deve çoban taşına bakar çoban taşıda mağaraya bakar vaziyettedir. dikkat bu mağara tuzaklıdır.

Çoban veya merkeple deve arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse çevrede bir yer gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.

Eşkiya Kayıtlarında Deve

Tepenin arkasında 3-4 adım büyüklükte bir kurt resmi vardır. Ağzı açık kafası yola bakar şekildedir. Bu kurdun baktığı yolu izlersek bir tepeye varırız tepe üzerinde sivri bir mezar var. Bu mezar sahtedir mezara yakın bir taşta bir istavroz vardır. Bu taş vezirtepesinden buraya getirilmiştir. Bu taşın altında bir kazan büyük para vardır. Burası 27. Bölgenin işaretidir. 140 Gün burada oyalandık. Mevsim uygun olunca buradan harami deresini aşıp bağdat yoluna geldik bu yol üzerinde bir yokuş var bu yokuşa devebağırtan derler. Burada bir gün konakladık. Bu civarda bir deve resmi arayın. Üzerinde yükü önünde bir diğer deve yükünü boşaltmış ona bakar haldedir. Bunlarında önünde bir sıpa resmi vardır. Bunun parası altındadır.

Diğer: DEVE BAĞIRTAN yokuşuna geldiğinizde ve buradan iki deve bir eşek devenin arkasına bağlı yoz deve ve bu resimler ana kayada’dır. Bir boy yüksektedir.

Bir eşek iki deve arkadaki deveye bağlı yoz devedir. Yani üçü’de bağlıdır. Deve bağırtan yokuşunun boyu 1,5 saat sürer. Bir hakin tepedir. Buradan buluruz. Osmanlı kasabasına yani bu dünya servetini Haçlı Orduları tarafından konuldu. Balık resmi şahin kaya. Bu 3 deve PAMUKÇU YOKUŞU ndadır. Devenin biri çuval yüklü, birisi kasa yüklü yoz devede yavrusudur. Bu develerden sonra mıntıka’mızın içinde döner dururuz. Döner yollara kavuşuruz.

Diğer: Burada sivri bir mezar vardır. ve aynı yolu takip edersek merkezi hükümetlik yapan Osmanlı şehri Hüdavendigar’a birbuçuk saat sürer. Bu yokuşun hakim bir yerinde 3 deve resmi vardır. biri çuval yüklü ikincisi sandık yüklü, üçüncüsü boş ve arkasına bakar vaziyettedir.

Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. adına pamukçu derler. Bu yokuşta yedi adet taş dikilidir. Yokuşun üzerinde dama taşı vardır. Dama taşının 200 uçurum tarafında 2 mezar vardır. pamukçu yokuşunun bitim noktasında bir balık, bir ok, bir nal , balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. Orada bir değirmen vardır. bu dere kuru deredir. Şeytan değirmenidir.

2 hörgüçlü deve işareti anlamı
yavrulu emziren deve
tek deve define işareti
çözülmüş işaret
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. tahsin genç dedi ki:

  bir kayanin üzerinde oturan deve isareti define nerde olur

  1. Telat dedi ki:

   Foto at bilgi vereyim

 2. Anonim dedi ki:

  Oturan deve kayanin kendi deve altinda bi kuyu var kapali kuyuydu ama kuyu bos bu kuyuda gizli bi gecit olbilir mi

BİR YORUM YAZ