Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Topal Ayı Define İşareti ve Anlamları

Belgelerde Adı geçen Topal Ayılar ve Paraları

Topal Ayı Define İşareti ve Anlamları

1- Ayıcı ile topal ayıda 3 dere ağzında doğusuna gelen bir bayırdan sonra dikili bir taşta üstü putludur.  yüksek sergenden yürüyerek yanına varılır burada bir delik vardır delik küçüktür. Solumuzu vererek gireceğiz. Girerken deliğin ağzında bir put var. İçeriye girdikten sonra sol tarafta bir payton resmi var. Oradan döneceğiz kanaraya. Onun yanında iki çakmaklı bir tabanca var. Sergene namluların birisinin ucu üst kara taşa yani sinekli mağaraya diğer namlunun ucu bıyıklı alinin değirmenine işaret eder. Değirmenin dokuz basamaklı iki tane pınarı olacaktır. Biri tatlı biri acı su.

Sularda yarım ay resmi olacak. Değirmen taşı olacak. Kanlı mağara:kanlı mağarayı bilmeniz için altı tane tekne resmi elimizle yaptık. Sağ tarafında düz kayada ayak resmi olacak sol tarafında üç basamak olacak , değirmenin alt ve sağ aşağısında 1  topal ayı daha olacak, kırk okka kan mağarada 99 okka kantarda mağaranın karşısında bir kızıl kayada olacak derenin yanındadır.

2-  Topal ayı bulunduktan sonra kayıtta bulunan diğer işaretlerle örtüşmelidir. Doğru bölgede doğru işareti aramak şarttır. Farklı bölgelerdeki aynı işaretler sizi paraya götürmez. ( Topal ayının parası her yerde eksik ayağının altında değildir ) Kayıtlar genelde üç parçadır. Birinci parça yeri verir. İkinci parça işareti verir. Üçüncü parça nasıl alınacağını anlatır. Bu günkü kayıtların neden sonuçlanmadığının açıklaması budur. Bu kayıtlarda anlatılan işaretler kapalı mağaranın içindeki işaretlerdir. Bölge içinde gezin durun kapalı mağara içindeki faytonu nasıl görüpte atın kırık ayağı altındaki parayı alacaksınız. Her üç işaret elinizde değilse işiniz bir hayli zor.

3- Topal ayı Ve Mağara;  Buradaki mağaraya girerken omzumuz la kapısını iter çıkarken çekeriz. Bu mağara içerisinde hazinelerimizi saklamakta kullandığımız taş ustalarının cesetleri vardır. Bunlardan birisinin kellesi masada tabakta dır. Bu mağara içinde demir kapılar vardır. İkinci değirmenin aşağısında derenin solunda topal ayı ayağı 23 adım ileride derenin karşı tarafında olup yarık kaya bu kayanın üzerinde 7 civcivli tavuk ve  bir çift öküz vardır. Mal öküzler arkasında tek oda mağara içindedir.  

Ayrıca buradaki kayanın altında bir miktar meblağ gömülmüş olup gümüş altın karışıktır. Karşı yönde devam edersek sol tarafta topal ayının kayada resmini görürüz.

4- Başka bir Mağara; Bu mağaraların 5 dk sol tarafında mağara içinde tek gemi resmi vardır. Bu mağaraların olduğu tepenin arka tarafı vakıf beldeyi güney yönünde sultan baba – şambaba türbelerini müteakip geldiğimiz öküz ini deresi mevkinde 3 tepeler ve üç kaynaklar ortadaki tepenin önünden Bağdat yolu geçer burada üstünde kül yığını olan tepedeki su kaynağında dereye doğru 40 adım mesafede topal ayı ayının baktığı yerde derenin karşı tarafında ayağına bakar vaziyette ayağının olduğu yere bakılırsa sol tarafta zemine çok yakın mağara ağzı görülür. Ayının 10 adım ilerisinde iki balık ters tarafa bakarlar.

5- Kaynaktan gelen su buradan aşağıya döner ve ilerde 3 kol yapar ve 3 suyun birleştiği yerde pınar karşısında kaya üzerinde zinciri ağzında Ayıcısız bir topal ayı var. Ayıcı burada aranır ayıcı bulunduğunda ayıcının ensesine bir çubuk sokuludur. Oradaki nişan bu olup ayının kırılıp açılacak ve 20×20 bir kare ve dört kenarında birer yuvarlak oyma çekil bu işaret görülecek bu kapak olup mahsen girişini açar.

6- Taş ile çayır arası 150 adım gelir. Taş ile çeşme arasını adımlayıp tam ortasını bul buradaki bir taş üzerinde saz resmi var sazın 6 teli 7 burgusu var. Büyük para bu taş altındadır. Eğirmenin altında bir değirmen daha vardır. Bu ikinci değirmeni 135 adım geçtikten sonra bir burun var bu burunda topal ayı resmi mevcuttur. Topal ayının altı 1.5 metre genişlikte kaldırım taş ile döşenmiştir. Taşlar beyaz olup ayının altında bir taş siyahtır. Bu taşı kaldır. Ayının önünde bir adam boynuna sokulu bir çubuğu olacak ayının zinciri ayıcının beline dolalı ve ayıcının elinde def olacak. Ayının ayağı topal karnı gebe burada ayıyı seyreden 3 kadın birinin elinde mendil birinde meyve diğerinde çiçek vardır. Ayının karnı mücevher ile doludur.

Derende coşkun bir su gelse bu su ayının ayakları dibine değer. Ayının karşısında kara kayalık var burada manda büyüklüğünde bir kaya üzerinde 12 fincan ve iki cezve bu bizim 1 çete başı ve 11 adamdan ibaret olduğumuzun ve bu variyetlerin bize ait olduğunun işaretidir.topal ayının üzerine buruna çıkarsak büyük bir kaya görülür bu kaya üzerinde şahin resmi olup bu kayanın kıblesine 200 adım gidersek bir araba resmi vardır. 4 tekerlekli bir tekeri dağılmış beygirler den birinin ayağı kırılmış arabada kamçı sokulu arak tekere bir Çerkez kaması takılı bıçağın uzu karayı gösterir bıçağın gösterdiği tarafta atın topal ayağını ara altına bak arabanın altında da bir miktar altın var.

7- ..UZUN ALİ BEY DEĞ. ŞEYTAN HARAMİ DERELER- Emin beyin değirmeninden 55 dakika yukarı harami ve şeytan dere çatağına uzun ali bey değirmenini yaptık. üç tarafı kaya kesme olup üç basamakla içine inilir. oluk basıda sofra, çatal,kasık, çerkes kaması bir parca ekmek ,bir parça [1 bakla,zincir sofradan arkı takiben ^3 adım sol tarafa topal ayı aynı kayaya 3 adım avcı zaar köpeği 1 adım arka üzerinde karaca 5 adım önünde düz bir taş değirmen tası gibi üzerinde bir domuz iki yavru anayı emer vaziyette. Değirmen suyunun çarka vurduğu yerde 2 adet istavroz olduğu yeri açıp içeri 3 basamakla gireriz 3.selim hanın 25 torba çalınan parasına dokunmadık buradan 5 saatte batıya kirazlı yaylasına gittik..Değirmen suyu yolunda 6 deve yükü malımız mevcut olup, karşı yamaç tepede büyük bir mezar vardır.

Topal ayı kepenekli çoban

8- Değirmenin 31 adım karsında sofra tası üzerinde 5 çatal 5 kasık 5 parça ekmek dilimini, 2 balık 2 bıçak bıçaklar birbirine çatılı 20 adım aşağıda topal ayı ve 2 gemi resmi vardır, gemi çapası aşağıya sarkık bir gemide değirmenin yukarısında olup direği kırıktır . kırık yerinde bir sarı liramız mevcuttur. gemiden 40 adım yukarıda bir yörük kızı şalvarlı omuzunda su bakırları vardır kızın baktığı yönde 100 adım avcı arkasında zağar köpeği 90 adım önünde bir karaca geriye bakar avcının 10 adım yukarısında tekrar topal ayı arkasında zaar köpegi değirmene geri dönelim topal ayı ile değirmenin tam ortasında 7 domuz arkasında çaban cabanın gergesi elinde kaval belinde kepenek sırtında bu çoban KEPENEKLİ ÇOBAN diye anılırdı.

Buradan 35 adım aşağıya iki manda kıç kıça yatar aralarından bir yol geçer istikamet değirmene gider. değirmenden 5 basamakla indiğimiz zaman sağımızda bir çatal put kabartma halde birde üçgen muska tası bu tasın iki karış altında 2 parça altın plakaya yazılı krokiler ile 69 (şifreli) yerdeki meblağlarımızı alacağız . krokinin kıymeti çoktur 3 okka som altındandır . KARACALAR KÖY-BAKRAÇLI KIZ; Yeşil dağı ,anda dağı, sakarya dağı, harami dere, çifte nöbetçiler harami dereyi tanımak için aklımıza ilk gelen şey kara denize akmasıdır değirmeni geçince çolak papaz, topal ayı, değirmenin önünde değirmen suyu yolunda 6 deve yükü malımız mevcut olup, karşı yamaç tepede büyük bir mezar vardır. Burası mal mezarıdır. Mal toplamı 2 katırdır.

9- Burası KURT deresidir. bir ayı oraya bakıyor ayının arkasında kara tavşan resmi vardır arkasında bir av köpeği resmi vardır. ayıcının ensesinde çubuk sokulu dur bu ayıcı insanın belden yukarısı kırılacak kapak açılacaktır. oradan aşağıya gemi ve alanlık vardır, oradaki kaynaktan su içerdik. dizlerimizin altındaki sarı tasın altında 1 bakraç oski koyduk. kaynaklardan yukarı 300 adım 2 kayın ağacı bunların yakında 28 yere paramızı gömdük. 26 sarı okka dır. ayıcısı olmayan topal ayı üç dere ağzındadır. burası atların toplandığı yerdir, doğusundan gelen bayırın üzerinde dikili bir taş vardır taşta istavroz vardır, altında su testisi ile oski vardır, bu tastan aşağıya 4 metre bir tas 4 kösesinde taş çakılı 4 kösesinde 18 beygir torbası oski manuk beyin faytoncusunun bulunduğu kenardan yüksekten yürürsek yanına varacağız. mağaranın ağzı küçüktür sol omuzla içeri gireriz girerken deliğin ağzı küçüktür ve deliğin ağzında istavroz vardır.

10- Kemikli Mağara: Mağaradan çıkıp dereyi takip edip TAHTALI KÖYÜ’ ne giderken  Önümüzdeki türbe  tepeye çıkacağız 17 adım ve tepe üzerine çıkarız. Ayı ayağı ve bu türbe mağaranın ortasında üç koşulu Paytonu (faytonu) buluruz. Kayanın dışında bu resim faytonda bir çocuklu kadın oturuyor. Faytoncu atları sürüyor. Türbe tepede saç ayak ayağı üç koltuk taşı var. Orta yerinde kara taşta bir topal ayı resmi var. selam verir vaziyette ve tepenin üzerinde bir kahve tepsisi var. 8 kahve fincanı vardır. Bir cezve birde kahve değirmeni vardır.

3 . 5 . 7 . 9 . II 35 Bunlar gizli kahve takımlarını ispat eder.

2 . 4 . 8 . 12 . 14 . bütün yer altı ve yer üstü anahtarları bunlardır.

Not: Bunlar topal ayı hikayeleridir her paragraf ayrı belgeden alınmıştır,  doğruluğu tartışılır, Aslında doğrudur ama belgelerin gerçeğini bulmanız gerekmektedir. yada  doğru coğrafyayı.  bilirsiniz definecilik kolay iş değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. talat dedi ki:

    bu bölgeyı cok ıyı bılıyorum

BİR YORUM YAZ