Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

İnegöl Eşkiya Belgeleri

1- Bursanın doğusunda merkezi Kebir ( Kestel ) köyü merkez oluk pınarı mevkinde araları ( 500 ) adım merkez işaretlerden merkez kayanın üzerinde birer daire.

2- Hersek merkez noktamız :Karsak boğazında Mavya Köyü 8 hanelik ( tahtalı ) karşısında kıbleden çıkan sudur.Kazan derenin üstüdür. Kışın akar yazın kurur. Suyun çıktığı yerde 90 okkalık kantar. Yanındaki su kaynak derenin topladığı kaynaktır. Burada harman gibi düzlük Hersek ( Karsak ) karşısında acı deresinin sağında karatepede 4 köşeli delikli tekne doğu ucu kırıktır. 18 adım doğu kıblesinde domuz kabartma 18 basamakla ile içine inilir. Sol tarafta tekkelinin yatak mağarası kızlı mağara yüksekte olup üzerinde koltuk taşı oturduğunuzda karşı sağ omuz önünde ( Abiliyont Miryan Manastırı ) gelir. Etrafta başka bina yoktur. Mağara zirvesindedir. Mağara bir kişi yatacak kadardır.

Mağaranın karşı duvarında ( bakraçlı kız kabartma ) karatepede belli mesafelerde 3 taş yığını bir aradaki düz taşın üzerine oturulduğunda deniz ile göl görülür Açık havada ayasofya görülür. Buradan çıkan iki sudan birisi Harami dereye dökülür ve şeytan deresi ile birleşerek kapıkayaya iner. Buraya inerken başta Pop Martin Woyvoda değirmeni ana kayadan oyulmuştur. 7 basamak ile oluk taşına çıkılır. 2 basamak ile içine girilir. Değirmenin üzerinde 26 adımda bir tepecik vardır. Buranda 32 adım üst tarafta ikinci tepecik değirmenin 40 adım alt tarafında yontma bir kayada iki güneş resmi bir birine üç adım mesafede Karatepede bir topal geyik peşinde yavruları.

3- Bursanın kuzey batısında 4 saat 20 dakika Kovalı bal kayası üzerinde çeşitli delikler vardır. Doğusunda yılan ve havuzlu mağara ( 78 bin tartı ) balkayaya deveciler hanı Süleyman pınarı ak köprü Göksu deresinde merkez Akköprüsüne güney doğuda sol tarafa Karaköse Köyünün alt tarafında Hüseyin pınarı. Bu pınara 4 yerden su gelir kuvvetlenir. Deveciler hem ak köprüye 340 adım 15 dakika.

4- Göksuyun solunda aktaş mevkiinde Bizans sarayının karşısında kilitli kayaya burada yerden on adım oyma su kanalı sağ arkasında baklaya onun sağında kudret deresinin sağında ağzında suyu döküyor. Karıştığı yerde sağ omuz yönünde sivri kayalar. Mağara içinde 3 basamakla inilir. İçindeki 12 adım mesafede kemerin sağında bir papaz üstünde çiçekli put birde kız elinde gül. Buradan içeriye 7 basamakla inilir. Burası kızlı mağara İnegöl Yenişehir arasında.

5- Bursanın doğusunda Göksu deresi köprüyü geçince Bağdat yolu yoldan 100 adım Papaz Anderey değirmeni onun yüz adım üstünde kayada iki öküz kafası.

6- Bursadan doğuda iki dereden sonra üçüncü dereyi geçince Cumalıkızık köyü buradan ulu boğazın içinde yontma kayalardan kapıkaya var. Yontulmuş yerde bir kılıç ile bir kız resmi normal ebatta meydanda kapı kayadan devamlı ileride karşıda göz gibi delikler. 7 basamakla çıkılınca içerisi genişler. Ağzı kemer şeklindedir. İçinde 32 koltuk yolun devamında iki taş koltuk.

7- İnegöl Domaniç Hami dağından tepede eski bir Bizans sarayı buradan yeşildağa geçilir. Gemliğe 5 saat Armutluya 3 saat Kocadere köyüne 4 buçuk saattir. Hayriye köyü manolun değirmeni ana kayadan oymadır. Karanlık dere değirmenin sağ duvarında 1 el ve 1 ayak yarım adam resmi adam resminin önünde siyah taş 1 put.

8- Yalova ada üstü semti üç kuyular iki sarnıç taştan çevrilmiş horasanlı set duvar yerli kayada 3 basamak merdiven sarnıcın doğu kısmında kalır.

9- Pamucak Derbent Kanyeri ( İznik ) Pamucağın batı kıblesi hora tepesi üzerinde çevrili bir duvarla sarılı düz harman yeri sadece batında girilir. 41 adet taşın uçları görülür. Kuzey tarafında ana kayada 1 oturak oturduğumuz zaman tam karşımız mal kaya yönümüz deniz. Arkamız Beypınarı. Bu pınardan bir saat 12 dakika kıblede 40 at bağlanan mağara. Buradan 2 buçuk saat mesafede kara tepe maş tepe ile karşı karşıya. Maltepenin üzerinde tarihi karakol horasan duvarlı. Bu yer Cenevizlilerden kalmadır. Buradan batıya 22 dakika balkayası. Malkayanın göl tarafında iki göz delik. Bu gözlerin baktığı yönde 3 basamak ile girilen mağara içeri girerken kolunun bir tanesi ıslanır diğeri ıslanmaz 1 basamak görülür. 2 basamak su içerisindedir. Bunları gördükten sonra 6 basamak daha vardır. Buranda malkayaya fırın mağaraya 25 itriyat arabasına gidilir.

10- Boyalı çiniye şelaleleri altı kulaç yukarıdan çıktığı yer bir mağaradır. Tarihi çınar izniğin doğusunda mağaraya girerken omzunla iter çıkarken çeker kapatırız. İçeride çok cesetler vardır. Taşçı ustalardır. Birinin kafası sofra üzerinde tabakta içerisi demir kapılardır.

11-  Değirmenin aşağısında derenin solunda topal ayı ayağı 23 adım karşısında yarık kaya onun üzerinde 7 yavrulu tavuk karşısında bir kartal uçar vaziyette ve altında iki kılıç çatalı karşısında değirmen arkının üzerinde küçükce bir mağara içinde bir çift öküzü bir çocuk yedeğinde çeker vaziyette.

12- Buradan 55 dakika yürünürse harami deresinin şeytan dere ile birleştiği yerde uzun ali bey değirmeni 3 tarafı kayadan kesme üstüne 5 basamak ile çıkılır. 2 basamak ile içine girilir. Oluk başında bir sofra kara kayanın üzerinde bir çatal bir kaşık bir parça ekmek 1 çerkez kaması 21 baklalı zincirli çakı takip edersek sol tarafta kayada topal ayı bunu takiben bir avcı arkasında bir karaca bunların 20 adım önünde dağ taşı gibi bir taş üzerinde 6 yavrulu domuz yavrular domuzu emer. Değirmen suyunun vurduğu yerde geçerken bir haç var.

13- Gemlik Hersek ( Karsak) tan pop martin değirmeninden 5 saat doğuda Karağaz (Karagöl balıklıdere buzluca başında kızlı mağara burada 39 arkadaşımızı kestiğimiz 40 katırı yuvarladığımız yerdir)

14- Kızlı mağaradan 3 saat doğuda ak dere gemici deresi ile dökülen su  mevkisinde 3 değirmen yapılmıştır. Derden 3 saat kıble yönüne gidip değirmene çıkılır burundan değirmene çıkmak mümkün değildir.

15- Bu mevkideki mağaranın bir tanesinde bir payton vardır 2 çift at koşulu dipteki atın ön sol ayağı kırık mağaranın içinde karşıda 2 kız gergef işler karşılarında oynayan ayı ayıcı def çalar haraki çubuğu ensesinde sokulu arkasında bir kara tavşan 1 kirpi 2 karaca 2 güvercin biri yalaktan su içer biri yukarı bakar 1 daire içine pop martinin muhafızlı ile beraber resmi yapılmıştır.

16- Buradan 10 dakika kadar aşağıda derenin sağında 12 at bağlanan 2 kaplan mağara bu mağaranın 5 dk. sol tarafında içinde tek gemi resmi olan mağara.

17- Bu dağın kıble arkası vakıf beldesi güney yönünde Sultan baba, Şambaba türbeleri mütaakiben gelemiş kariyesi karşısında öküz iniş deresi mevkiinde 3 tepeler ve 3 kaynaklar orta tepenin dibinden Bağdat yolu geçer. Kül yığını olan tepenin birer su kaynağı buradan dereye 40 adım 1 kayada 1 topal ayı ayının baktığı yerde 10 adım önünde 40 santim iki balık ters tarafa bakarlar.

18- Ahı dağı avdan dağı birinde 80 rakam yazılı olan balığın baktığı tarafa 1 koltuk bunun 40 adım altında büyük bir kurtbaşı kapalıdağa bakar bu dağ üzerinden büyük bir taş düşürülmüştür.

19- Domaniç İnegöl dağları Hekim Ali Paşa değirmeni Doğanlar bölgesindedir. Değirmen hiç dönmemiş sahtedir. Üç tarafı ana kaya oymadır. 5 basamaklı tek bir adadır. Değirmenden 100 adımda 7 adet dikili taşlar vardır.

20- Buradan 21 saat 28 dakika doğuda Hamiş dağı Konstantin sarayı tepenin üzerindedir buradan yeşildağa geçilir.

21- Vezirhanı Gölpazarı Meryem buranda 33 saat doğuda yongalık dağı kocadağ buradan karacalar köyü yönünde doğuda 3 saat Göksu köprüsü sağ 100 adımda Andrey değirmeni buradan 12 gün karadağa geçilir.

22- Emirali adası 10 dönümlük adacıktır. Üzerinde Bizans kilisesi ve çok güzel ince bir su adanın önünde 3 cinibiz köprüsü adanın doğusunda 2 taş araları 40 adımdır. Bu taşların başlarında fincan gibi bir oyma vardır. Bu mıntıkada buna benzer taş yoktur. Uzaktan geldi gök renginde kırımdan gelen 12 tonla.

23- Karadeniz Alaşar ( Akçakoca ) ciniviz kalesinin batısında 27 basamaklı kayanın 5 adım sağında dikili taşta 3 delik görülür.

24- Buradan 35 saat doğuda Babadağına Amros ( Bartın) doğuya 3 sat kertil tepesi anıta keriyelerine karşı 35 basamak ile çıkınla yılanlı mağara.

25- Mudurnunun doğusu 3 saat 35 dakika köroğlu beldesinde Handere çırpıcı gölü ve ayağında Manuk beyin değirmeni değirmen ana kayaya oyma 7 basamak ile oluk başına çıkılır. Oluk 13 adım ana kayaya oyulmuştur. 3 basamak ile değirmene girilir. Değirmenin altında 2 papaz resmi ortasında ay resmi sağ duvarda 7 yavrulu tavuk. Yavruya yılan saldırır.

Tavuğun on adım önünde 1 binek taşı üzerinde bir delik kayadan aşağı 40 santim bir balık bu civarda 512 işaretimiz vardır. Buranın bir saat yıldız şimalinde karaköse köyü 25 dakika batıda Göksu bir saat kıblede kudret hamamı 4 saat doğuda dikmen tepe köyü 1.15 dakika batıda yerdem kasabası .

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ