Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Doğal Kayalar ve Toplama Taşlarda Define

Doğal Kayalar ve Kayalık Alanlar: Kayalık alanlar gömü için ideal saklama alanlarıdır.  Yerde yatay ve dikey kaya yanaklarında gömüler vardır. Biz buna kaya altı kaya içi gömüleri deriz.

Kayalık bölgelerin en çok bilinen gömüleri kaya içi,  önleri ve altlarıdır. Özellikle hayvan figürleri bezemeli kayalara dikkat edin, Bunların içlerinde müjde niteliğinde bir avuç misali hediyeler almak mümkündür.

Doğal kayalarda en önemlisi ana paraya ait harita bulunabilir. Bu tür hediyelerin yada haritaların bulunduğu kayalar genelede hayvan figürlerine benzer. en çok fil, ejderha, deve, kaplumbağa hayvanlarıdır. Bakın bunlar kayanın hayvan şekli verilmiş olanlarıdır. hayvan kaya diyebiliriz. asıl adı vari taştır. kaya bişeye benzetilir ama tam benzetilmez ne evet dersin ne hayır işte bu kayalar önemlidir.

Normal deve, aslanyada benzer diğer işaretler bulupta içinden hediye yada harita alacağım sanmayın.  Özellikle dere içleri ve dere üstündeki kayalık alanlar çok iyidir, bu derenin çatal yapan yeri varsa; buradaki kayalar itinalı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Öbeklenmiş Taşlar: (Taş Öbekleri)

Toplanmış öbek haline getirilmiş irili ufaklı taşlar mezardır. Bir mezarın üzerinin öbeklenmesindeki neden dini ritüelleri ile alakalıdır. Aslında buradaki mezar tamamen normal mezardır, üzerinde her hangi bir taş yığını olmaz, Defin işlemi tamamlandıktan sonra bu mezarı ziyarete gelen her kişi eline bir taş yada orta büyüklükte kaya alıp bu mezarın üzerine atmaktadır.

Zamanla bu taşlar çoğalarak uzun yıllar yeri belli olacak büyüklükte öbekler haline gelmektedir. böyle gelenekleri olan bir medeniyetin  yaşadığı yerin tepe noktasına çıkıp baktığımızda  aşağıda taş öbekleri mezarları rahatlıkla görebilirsiniz.

Daha büyük olan öbekler aşiret yada kabile reislerine, kral, kraliçe, vezir, papaz ve rahiplere  ait olanlardır. Zenginin öldükten sonra bile olsa fakirle aynı yerde kalmayacağı göz önüne alırsak normal öbeklerin bol olduğu yerden biraz üst bölgeye bakarak zengin mezarlarını daha üstte ve daha büyük öbekler halinde olduğunu anlarız.  

Bu şekilde diğer tepelerde diğer zenginlerin mezarlarını bulmak mümkündür. Bu tür mezarlarda  heykel, obje, çanak, çömlek ve şahsi eşya gibi malzeme bulunmaktadır, bulduğunuz mezar kral mezarı ise bu saydıklarımızın bir çoğu altından yapılmıştır müthiş derecede değerlidir. 

Bunlar dışında işlenmiş taşlar vardır. bunların çoğunda define bulmak mümkündür. Bunların en yaygın olanı, değirmen taşı, yalak taşı, sunak taşı, oturak taşı, binek taşı, bilge taş, kılavuz taşı, kara taş, beyaz taş ve daha saymadıklarımız, bunların hepsi defineyle alakalıdır.

Taşların Tarihteki Yeri

Sadece yunanlılarda 30 farklı taşa saygı gösterildiğini biliyormuydunuz. hatta bazıları kutsallaştırılmıştır. mezarlar üzerine taş atarak öbekler haline getirmek. yada yol kenarlarında olan öbekler yol gösterici veya yolcuları koruduğu inanılırdı. Demekki dağlardaki taşlara, taş deyip geçmemek gerekir.

Hayatın ve tarihin bütün macerası taşların gizli sırrında saklıdır.

Anadoluda yaşamış medeniyetlerin kültürlerinde yer alan ve önemli işlevler üstlenen taş, Anadolu’da Hititlerde ve daha sonraki kültürlerde hep vardır. Hititlerde kutsallığına inanılan Havaşi taşı, Anadolu’da Havaş – Taşları adı verilen taşlar fetiş anlamında kullanılmıştır. Friglerde görülen Ana Tanrıça Kybele’nin de başlangıçta bir meteor taşıyla ilgisi olduğu bilinmektedir.

Çevrelerine belirli tesirler yaydıklarına inanılan bazı taşlara eski uygarlıkların kültürlerinde tılsımlı taşlar adı verilmiştir.

Kutsallığına inanılan, hakkında efsaneler anlatılan bazı taşlarla ilgili uygulamalardan taşı ziyaret; çevresinde dolanma, taşa el sürme, vücuda sürtme, taşı öpme, üstte taşıma, evde saklama, yerinden alıp belli bir süre sonra alındığı yere bırakma vb. biçiminde yapılmaktadır. Taşla ilgili efsane motiflerinin en önemlisi taşa dönüşmedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Anonim dedi ki:

    Bizimde burda tas öbekler var

BİR YORUM YAZ