Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Ok Define İşareti ve Anlamları

Ok Define İşareti; Okların baktığı yerde çökme yada yığma olur; bu bazen tepedir; bazende çakıl yığını; işte burası mezardır; yükü iyidir.

Diğer çözüm; Ok ve yay varsa bu tepedeki taşta birde tabanca işareti vardır. Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. Bu yokuşta yedi adet taş dikilidir. Yokuşun üzerinde dama taşı vardır. Dama taşının 200 uçurum tarafında 2 mezar vardır. yokuşun bitim noktasında bir ok, bir nal , balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. yüklü miktarda hazine buradadır. bu işaret eşkiya işaretidir.

Diğer ok anlamı; ok dereyi gösteriyorsa dereye in 2. oku bulacaksın; buda 3. oku gösterir,  genelde yön kuzeydir son oku bulduğunda bir yanın ovaya bir yanın dağa bakar vaziyettedir;  son ok direk parayı verir, para çok derin olmayıp som altındır.

ok define işareti

Çözülmüş Ok İşaretleri:

1- Ok işaretinin baktığı yönde sayılı kayalar vardır; oradaki kayaların birinin altında tünel girişi bulunur, bu tünelin içi parça taşlarla kapatılmıştır. tünel çok uzak olmayıp taş kapıya gelirsin; kapı üzerinde bir ok daha olup bu ok meblağa nişanlıdır. meblağ toplamı 2 deve yüküdür.

2- Mağara içinde ok varsa okun olduğu yer mahzen girişidir.. Okun önünde birde nal işareti görürsün, buranın girişi çok dar olup önce bir omuzunu sokar şekilde yan girersin; mahzene indikten sonra içeri kül yığınıyla doludur; dikkat bu mahzen lanetli olup 3 yerde parası vardır.

3- Ok yay ile beraberse zirve tepeye çıkacaksın; burada bir yalak taşına benzer taş vardır, bu taşın akıntı tarafı oka bakar okta bu taşa bakar şekildedir. dikkat edin burada ulu bir ağaç vardır; bu ağaç ceviz, meşe, ahlat yada çınardır; nişan yeriniz burasıdır, burada çok büyük servet vardır.

saklanmış, gizlenmiş ok define işareti

Gizlenmiş Ok Define İşareti

1- Ok işaretinin en sık saklandığı işaret V işaretidir, normalde v sandığınız işaret bazen okun mızrağı olarak betimlenmiştir görüntü v olduğu için bazı defineciler v işareti yorumları yada çözümleri ile yaklaşmaktadır. bu v yi mızrak olarak-ta düşünmeli ona göre çözümler üretilmelidir.

2- Y işareti yine ok işaretinin saklandığı bir diğer işarettir. bunların hepsi şaşırtmaca doludur, y işareti içinde V de saklanır, okun mızrağı-da saklanır, bunu bilmek ve her 2 yoluda denemekte fayda vardır.

3- Bazı oklar ise ön yada arkayı vermez arka çaprazı vermektedir dikkat edin mızrak normal değildir bir kanat biraz daha kayık durur işte bu kayma size yön vermektedir bunların bir çoğu arka çapraza gider yani ne sağ nede tam arka her ikisinin ortası bizim yönümüzdür.

4- Kuş kanadı ve tavuk kanadındaki oklar, aynı şekilde yılan dilindeki ok hepsi görünmezdir ama bize definenin yerini verir, ana işaretler sizi yanıltmasın işaretlerin içinde saklanmış işaretler vardır bunlara dikkat edin; burada sunuda belirtelim saklanma özelliğine sahip en kapsamlı işaretimiz v işaretidir bu işaret her yerde saklanır.

5- Ok işaretini bulunca hemen sevinmeyin okların çoğu definenin yerini vermez yazi son nokta işareti değildir çok zaman 2. işareti bulmanızı anlatır bazen direk defineyide verebilir özellikle karşıda yığma yada öbek varsa okta burayı gösteriyorsa yeri buldunuz demektir.

6- Bazı oklar gösterdiği yeri değil tam arkasını verir gitmeniz gereken mesafe kadar öne değil arkaya gider malın üzerine çıkarsınız.

ok define işareti anlamı

Eşkiya belgeleri ok işareti

1- Kara dağda dağın içine bir kemerli tünel açıp çarşıya girdik ve o çarşıda 5 ay konakladık. Sayılı sandık ve yüklerimizi oraya koyarak kapattık. Tünelin yoluna taş kapılar yaparak çıktık. Kapı üzerini ok ve oymalarla nişanladık.

2- Mağara önünde yada içinde nal varsa nalın ortasında bir istavroz olmalı. Dikkat bu mağaranın iki yerde para vardır. Mağaranın içinde sağ tarafında çıkılacak bir mahzen yolu var. Mahzenin içinde 3 yığın halinde parası vardır. Sağ tarafında bir ok var okun olduğu yer mahzen girişini gösterir. Okun önünde bir yürek resmi var, buraya bir delikten girilir. Girerken yürek resminden tehlike olduğunu anlarsın.

Delikten geçerken ilk evvela sırt üstü olup bacaklarını sarkıtırsın deliğe, Buraya öyle girilir. Mahzene indikten sonra yol ikiye ayrılır. Sağ yoldan ileriye bir meydanlığa çıkacağız ve meydanın ortasında çevrili koyun ağılı gibi sarılmış taşlar göreceğiz. Meydanlığın ortasında bir çeşme holluk taşı diye yapılmış ve içine 28 hanedan toplanan parayı bu taşın içine konulmuştur. Bu bir teknedir. Bir boş kazanı yarmışlar holluğun üzerine örtmüşlerdir.

3- Kara Tepe; Kara tepenin doğusunda büyük bir mezarlık çok tarihidir. Kara tepenin üzerinde bir yatır mevcuttur. Bu yatır kuyudur. Bu kuyudan Bizanslardan kalma odalara girilir. Çok tarihi varlık mevcuttur. Tepenin batı kuzeyinde bir taş yığınının altında kapalı bir sofranın altında bir mahzen dolusu kıymetli varlık vardır. Kara Tepenin üzerinde bir kayada 21 lokma zincir , bunun yanında kapalı bir mağaranın sağ tarafında kuru duvarın ortasından kapısı açılan büyük mahzene girilir. Burada 70 ton altın mevcuttur.

Kara tepedeki işlerimizi bitirdikten sonra vezir tepeye vardık.Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük mahzen vardır. Bu Tepede 4 köşe bir taşta çıplak sol ayak resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Burada kayada yay ok resmi vardır. Tepede bir taşın üzerinde bir tabanca resminin altında bir kazan altın koyduk.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Sadullah dedi ki:

  Bir tavuk ve arkasında uç vavr hemen karşıda Ok atan adam tese Ok atıyor bu kadar cevapları bekliyoruz.

 2. Anonim dedi ki:

  Sadullah karfesim orası neresi?

 3. Özcan dölek dedi ki:

  20 cm uzunluğunda ok işareti nasıl çözebilir imza

 4. Anonim dedi ki:

  Yarim ok ne anlama gelir

BİR YORUM YAZ