Defineİşaretleri.Net – Define İşaretleri Anlamları

Aslan, Öküz Define İşaretleri ve Anlamları

Kral mezarıdır, gücü ve namusu sembol-ize eder, özellikle antik yunanda tanrılar için savaştığına inanılır, bu nedenle tüm aslanlar kral mezarları yanlarına betimlenir, kralın tüm altınları ve mezarına giden yol başında aslan mutlaka vardır, mezar çeşidi ise kaya mezar yada oda mezar şeklindedir höyük ve tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur varsa-da çok nadirdir höyük tümülüslere genelde öküz ve boğa işareti koyulur onlarda kral mezarıdır. Aslan işareti çözümünde aslanın duruşu çok önemlidir, saldırır vaziyette yada uyur vaziyette olması anlamları değiştirir yine oturan veya ayakta duran aslanlar farklı anlamlar taşı yatan aslanın meblağı arka tepede dururken ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır, saldırı pozisyonundaki aslanın meblağı ise aslana çok yakın yerdedir, uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir çok derindir 14 kişi 14 gün çalışmayınca sonuca ulaşamaz.

Diğer görüş: Aslan işaretleri kral mezarları olan yerlere resmedilir, aslan ve öküz her iki-side kral mezarı işaretidir. aslana yakın tepeler bakılmalıdır, özellikle güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeler çok önemlidir. aslan daha çok kaya, oda mezar şeklinde tasarlanırken, öküz ise yığma tümülüs, höyük şeklinde tasarlanır. krala ait tüm eşyalar (altınlar) mezar içerisinde bulunabilir.

1- Orta çağ Sembolizminin bir ögesidir. Aslan Hz. İsa’yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı. Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz (Aslanlı yol) sarayın giriş kapısındasın demektir. Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar. Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

2- Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür vb. her tür malzeme üzerinde görülür. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi, kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir.

3- Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir. Define 30 metreden uzak değildir. Saklantı çok değerlidir.

Aslan, Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen açıkta veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan olaylardandır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası sarayın giriş yoludur. (Aslanlı yol) aynı zamanda bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekanda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane olacaktır.

Ayrıca, Orta çağa ait sembolizmin bir ögesidir. Bu da yine Hz İsa’ yı simgeleyen motiflerden bir tanesidir. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesiyle betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı olarak Hz. İsa’nın bu motifle ifade edilmesi yaygın bir oluşumdur.

Bunların haricinde, Aslan işaretleri mağara,mezar ve kayalar üstünde işaret olarak ta kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramalısınız. Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

Lion, island of Kea, Cyclades, Greece

Aslan kralı simgeler değerli define işaretidir, kral mezarıdır.

1- Aslan işareti ayakta ise aslanın baktığı yerde pençe izi aranız. bu pençeler kaç tırnaklı ona bakın uzun tırnak kısa tırnak malın yerini verir.

2- Aslan ayakta yada oturur anıt şeklinde yapılmış ise burada bir tümülüs vardır bu tümülüs kral mezarıdır, genelde aslanın arka tarafında olur.

3- Aslan ve boğa (öküz) aynı mantığı içerir, kartalda benzerlik gösterir, lakin bire bir aynı değildir. aslanlar her daim kral mezarını verir genelde kaya mezar yada oda mezardır, yüklü miktarda hazinesi bulunur.

4- Aslan olan kaya araştırılmalıdır, genelde girişe yakın olur girişin bekçisi gibidir, bazen aslan olan kaya kapak yada kapıdır devirince giriş açılır.

5- Aslan oturmuş vaziyette ise mezar altındadır bunun girişi aslanın baktığı yerde bazen hemen altında yada önündedir.

6- 2 aslan birbirine bakar vaziyette ise bu kaya mezarına işarettir, bu mezar kral mezarıdır, genelde çok odalı kaya mezarıdır, ilk giriş ana oda; burada kral yatar içerideki küçük kapılardan yan odalara geçilir burada kralın ailesi vardır en değerli olanı girişteki büyük odadır yüklü miktarda hazine bu odadan alınır.

7– Aslan saldırır vaziyette ise genelde kabartma işarettir bunun mezarı ana kayada kaya mezarı verir. girişi kasık boyunda kapısı vardır . genelde açılmış mezarlardır.

8- Aslan ayakta kuyruğu dikelmiş vaziyette ise burada bir oda mezarı vardır, bu odaya uzun geçitli tünelden geçilerek varılır genelde dağın altına inen bir tünel şeklindedir. oda kubbeli mimari yapıya sahiptir çok değerli mezardır yüklü miktarda altınları ve krala ait eşyalar buradan alınır.

9- Aslan kafası varsa burası genelde ören yeridir. bu aslanın gövdesi kral kapısında resmedilmiştir. Aslan kafası ana kayada kayaya yapışık ise bu aslanın burnunda birde halka vardır bu aslan tam olarak mezara bakar vaziyettedir. bu figür öküz başı ile benzerlik gösterir.

10- Aslan yatmış uyur vaziyette ise mezarın tam üstünde demektir. altta ya kaya mezarı yada ana kayanın altında oda mezarı vardır.

11- Aslan kral mezarıdır genelde mezara yakın yapılır bu bölge aslanın koruması altında olup kapalı mağara girişini verir. mağara girişinde başka bir aslan işareti, içerideki aslan daha iri yapılı ise, iri yapılı aslan yan bakıyor, burada bir istavroz, istavrozun yanında bir ustura işareti varsa burası büyük tuzak vardır.

12- Çeşme yanında aslan varsa dere aşağı inilir. ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. çok büyük ve görkemlidir. Burada 3 nal işareti, 1 sofra taşı ve 1 aslan daha vardır. bu aslan sofra taşına bakar vaziyettedir buranın parası sofra taşının altındadır. burada 2 yer daha olup diğerleri tılsımlı ve tuzaklıdır.

Öküz Define İşareti ve Anlamları

Öküzün hangi gözü körse kör olan gözün baktığı yere bak orada höyük vardır, yoksa arkasına bak, burada birde dere olur dere aşağı inin orada güzel işaretler vardır onları takip ederek iyi paralar alırsınız.

Diğer Anlamı: Boğanın boynunda çan varsa 5 adım ayak istikametinden 1 metre kazarsan kapak taşına gelirsin. Eğer öküzün arka butlarında ok saplanmış ise bu yaralı öküz olup buradaki zirve tepenin altında çakıllarda kapatılmış 3 er oda mevcuttur. Bu odalarda 3-7-10 katır yükü malı mevcuttur. Bunların kapıları doğuya bakıp kapılarının nişanlarında sandık kaya bulunur.

Diğer yorum:

Öküz tıpkı Aslan gibi liderlik , güç, hakimiyet ve krallık anlayışına dayalı bir düşünce ile tasvir edilmiştir. Her ikiside kral mezarı olduğuna işarettir, aslan işaretinin mezarları kaya yada oda şeklinde yapılırken öküzlerinki ise tümülüs höyük şeklinde yapılır, öküz ve aslan arasındaki bir diğer fark ise aslan kara öküz ise hava hakimiyetiyle ünlüdür. öküz işaretinin arkasına yada kör olan gözünün baktığı yerde mutlaka höyük olur. boğa varsa dere mutlaka vardır dere akarında çeşitli işaretler olup burada bir miktar gömü alınabilir. özellikle derenin şelale yapan yada kazan yapan yerleri varsa son noktalar buradır. öküz başı ise buranın son nokta olduğunu fazla uzaklaşmadan yakın yerde araştırma yapmanız gerektiğini anlatır, öküz başları genelde mezara bakar vaziyettedir.

Başka Bir Kaynak:

Hititlerde boğa kadını sembolizme eder. Gücü simgeler. Bu işaret ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini, tapınakları, güçlü ve statüsü yüksek insan mezarlarını simgeler.

Boğa aynı zamanda türeyişin sembolüdür. Hitit kadınları türeyişi simgelerler. Türün devamını anlatmak için boğa sembolü seçilmiştir. Ancak define veya saklantı malzemelerinin bulunduğu yere ait bir işaret olarak da kullanıldığı görülmektedir. Romalılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır.

Öküz İşareti Eşkiya Paraları

1- işaretimiz Kız resminin sol tarafında ve de kayanın arkasında 1 kisi 2 öküzü çeker vaziyette öküzlerin biri yatar çiftçi onu elindeki sopa ile kalkması için vurur gibi bu öküzün boynunda zincir var. işaretimiz öküzlerin güneyinde 3 mağara mevcut ,, 3 mağara ya uzaktan bakıldığında üçgen yapmış şekilde görürüz, üst mağarada kirik basamaklar var altına bakın.

2- Başka bir kayada kayada çiftçi 2 öküzle sabanla tarlayı sürer vaziyette, sabanın ortasındaki damlalar kandır. (Tuzak-Tehlike ) Saban kayanın doğusunda bir başka işaretimiz bir köpek resmi az ileride bir yayla ve de bu yaylanın doğusunda bir kayada çiftçi ot biçer vaziyette, Bu kayanın üzerine çıktığında diğer işaretli kayayı görebilirsin, Sonuçta işaretli kayalar ve de mağara bir baklava dikesi krokisi oluşturur . Kopek resmi ve çocuk bir tıpadır. Buradaki öküzlerin biri grimsi diğeri de beyazdır ( Kayanın kendisi ) Gri ve Beyaz öküzün yanında boya ile yapılmış ve ellerinde mum tutan 3 kız resmi vardır.

3- Değirmene çok yakın bir kayada Topal Ayı ve ayının baktığı istikamette askıda bir mağara, içerisinde sağ duvarında bir çiftçi öküzlerini çocuk yatar vaziyetindedir. Ayının ayağının noksan kısmı kaşının üzerindedir. Buradan geriye Harami dereyi yukarıya takip edersek, derenin solunda sarı meşe ormanlarına rastlarız. Meşeliğin dere içi uzantısı ortalamasından Vezir tepe üzerine doğru tırmanmaya koyulunca bir-bir buçuk saat yürüdükten sonra karşımıza çıkan kanaralarda kıç kıça yatar halde renkleri ve sağlıkları bir birinden ayrı olan iki öküzün birinin boynunda çan asılıdır. Buradan daha iki saat kadar yukarıda yine karşımıza çıkan kanaralarda tek öküz otlar halde olup, öküzün baktığı tarafta ve 51 adım mesafede bir Yörük kızı bir tutam otu öküze uzatırken görürüz. Daha da yukarı kısımlarda geniş alanda bol ve türlü türlü resim nişanları ile karşılaşırız.

4- Mağara girişine kesme bir yol gider. Kapısı ise iki adam yan yana geçecek kadardır. Mağaraya çıkarsam mağara içinde bir çocuk iki çift öküzü çeker halde resmedilmiş olarak görürsünüz. Mağara girişinden bakıldığında değirmen ve çevresi görülür. Bu mağara ve çevresine Eminağa nın ismini verdik. Buranın büyük emaneti öküzlerin arkasından geçilen ikinci mağaradadır. 111 torba altın paradır. Saruhanlıdan gelen postanın soygun parasıdır.

Buradan vezirtepe namı ile anılan tepeye doğru çıktık. Bu tepenin yamacında bir alana geldik burasına kirazlı adını verdik. Burası düzlük bir alandır ve yaylalıktır. Bu yaylada bir öküz resmi kabartma olarak mevcuttur. Romalılardan kalmadır. Bu öküzün boynuna 33 adet sarı lirayı horasanla yapıştırdık. Bu yayladan 2 saat mesafede erikli yayla adı ile anılan başka bir yayla vardır. Erikli yaylada 5 gün boyunca konakladık. Bu süre içinde pek çok işaret yaptık bu işaretler yarım ay, civcivli tavuk, öküz, kız, yılan, balık, ayı ve ayıcı, davul, domuz, tavşan, kartal, çakal, sansar, porsuk , saka kız, terazi, kantar, sofra taşı, at ve insan işaretleridir. Bu işaretler sizi çok oyalar buradaki en kolay para insan işaretine gelir ve kırarsan bu işaretin içine saklanmış 50 adet sarı lirayı bulursun.

Öküz Anlamları Devamı

Öküz varsa burada birde dere vardır, dereyi takip ederek köprü arayın yoksa geçiş yerlerine dikkat edin para oradadır. Eğer öküz üzerinde adam varsa adamın elinde mutlaka asa vardır asanın gösterdiği yer paranın yeridir. öküz değil sadece öküz başı varsa öküzün boynuzlarına ve gözlerine dikkat edin, kör gözü hangisiyse kör gözün baktığı yere bakın, kör değilse uzun boynuz burada yön vermektedir.

Öküz Diğer Anlamı:

Öküz tıpkı Aslan gibi liderlik , güç, hakimiyet ve krallık anlayışına dayalı bir düşünce ile tasvir edilmiştir. Her ikiside kral mezarı olduğuna işarettir, aslan işaretinin mezarları kaya yada oda şeklinde yapılırken öküzlerinki ise tümülüs höyük şeklinde yapılır, öküz ve aslan arasındaki bir diğer fark ise aslan kara öküz ise hava hakimiyetiyle ünlüdür. öküz işaretinin arkasına yada kör olan gözünün baktığı yerde mutlaka höyük olur. boğa varsa dere mutlaka vardır dere akarında çeşitli işaretler olup burada bir miktar gömü alınabilir. özellikle derenin şelale yapan yada kazan yapan yerleri varsa son noktalar buradır. öküz başı ise buranın son nokta olduğunu fazla uzaklaşmadan yakın yerde araştırma yapmanız gerektiğini anlatır, öküz başları genelde mezara bakar vaziyettedir.

Öküz Devamı:

Öküzün kör gözünün baktığı yerde höyük vardır bu höyükte kral yatar. höyük önde değilse arkadadır. öküzün ön cephesinde yada çaprazında birde dere olur dere aşağı inin orada güzel işaretler vardır onları takip ederek iyi paralar alırsınız.

Öküz İşareti Diğer Anlamı:

Hititlerde boğa kadını sembolizme eder. Gücü simgeler. Bu işaret ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini, tapınakları, güçlü ve statüsü yüksek insan mezarlarını simgeler. öküz kağnı çekiyorsa bu para çok fazladır. öküzden uzaktır yolu takip et kıvrım yapan yerlerle kesişme noktaları iyidir oralara bak.

Boğa aynı zamanda türeyişin sembolüdür. Hitit kadınları türeyişi simgelerler. Türün devamını anlatmak için boğa sembolü seçilmiştir. Ancak define veya saklantı malzemelerinin bulunduğu yere ait bir işaret olarak da kullanıldığı görülmektedir. Romalılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ